By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kurýr. -- R. 2014, č. 41, duben, s. 10-11
Annotation: Přetisk příspěvku předneseného v rámci níže uvedeného kulatého stolu.
Article
2
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 11, 2001, č. 117, 21. 5., příl. Společnost, ekonomika, politika, č. 20, s. 1 (5)
Annotation: Výběr z názorů, jež zazněly na diskusním fóru Výboru národní kultury.
Article
4
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 5, 1998, č. 2, červen, s. 1-9
Annotation: Soubor příspěvků přednesených v diskusi, pořádané Výborem národní kultury; s úvodní redakční poznámkou.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 21, 21. 5., s. 15-17
Annotation: Záznam besedy českých a slovenských spisovatelů a novinářů o současném stavu česko-slovenských literárních styků, konané v březnu v redakci...
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1979, č. 17, 25. 4., s. 16-17
Annotation: Beseda s vědeckými pracovníky ÚČSL - komunisty o vývoji literatury od dubnového pléna ÚV KSČ, o práci ústavu a o úkolech literární kritiky.
Article
7
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 13, 1978, č. 10, s. 2-18
Annotation: Diskuse o tradici česko-slovenských literárních vztahů a potřebě jejich rozvíjení, o specifických i společných rysech české a slovenské...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 1, 1963, č. 48, 28. 11., s. 5
Annotation: Příspěvek do diskuse.
Article