By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 9, listopad, s. 116
Annotation: Otištění článku: Nejedlý Zdeněk z Izvěstijí 1. 2. 1937 a výběru z dopisů sovětských pracujících o A. S. P. (obojí Tvorba 1937, č. 7).
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 4, duben, s. 108
Annotation: Otištění výběru z článků z Lidových novin (s. 108-109).
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 3, březen, s. 119-120
Annotation: Poznámka k přetištění několika jeho článků z let 1937 a 1938; v rubrice Dokumenty.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 2, únor, s. 124-125
Annotation: Otištění dvou článků J. H.; v rubrice Dokumenty.
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 1-10, leden-prosinec, s. 102-108
Annotation: Otištění úryvků z materiálů dokumentujících kulturní politiku KSČ ve vztahu k literatuře z let 1929-1976.
Article