By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 4, prosinec, s. 7-9
Annotation: Kulturně politický komentář týkající se i současné české literatury a situace na knižním trhu; s poznámkou Koreferát přednesený na konferenci...
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 17, 23. 4., s. 2
Annotation: Komentář k současnému stavu literatury a jejího vydávání.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 5, 1995, č. 126, 31. 5., s. 9
Annotation: Klaus Václav; k jeho kritice (Lidové noviny, 22. 4.) rozhovoru s V. K. (Reflex). Též o komentáři: Porubjak Martin (LN, 13. 5.).
Article
4
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 31, 9. 8., příl. Pecka, č. 31, s. 4
Annotation: K situaci na knižním trhu; srovnání se stavem v 20.-40. letech.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 5, květen, s. 4-7
Annotation: Komentář k výsledkům 17. sjezdu KSČ.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 24, 1976, č. 2, s. 97-99
Annotation: Úvodník o období mezi 14. a 15. sjezdem KSČ.
Article
7
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 10, 1962, č. 2, květen, s. 226-230
Annotation: Kritický komentář k názorům západoněmeckých a rakouských literárních historiků a teoretiků.
Article