By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 9, 2002, č. 3, prosinec, s. 11
Annotation: Poznámka k vydání stejnojmenného sborníku prací členů Unie českých spisovatelů; s otištěním doslovu K. Sýse.
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 8, říjen, s. 120-121
Annotation: Ediční poznámka k přetisku z publicistiky I. O.; v rubrice Dokumenty.
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 6, červen, s. 117
Annotation: Úvodní poznámka k otištění dvou článků Z. N. (s. 117-118).
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 3, březen, s. 119-120
Annotation: Poznámka k přetištění několika jeho článků z let 1937 a 1938; v rubrice Dokumenty.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 9, listopad, s. 119
Annotation: Ediční poznámka u přetisku článku: Svoboda Ludvík, Maxim Gorkij o proletářském spisovateli (Var V, 1927-1930).
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 8, říjen, s. 118
Annotation: Ediční poznámka u přetisku stati Z. N. Deset let (s. 118-119).
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 6, červen, s. 114
Annotation: Ediční poznámka k přetištění stati Náš vztah k Říjnu (1967) (s. 114-115); v rubrice Dokumenty.
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 5, květen, s. 123-124
Annotation: Úvodní poznámka k přetištění článku Kniha jako kus nábytku.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 4, duben, s. 123-125
Annotation: Úvodní poznámka u výběru.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 3, březen, s. 124-126
Annotation: Ediční poznámka u výběru z publicistiky J. Č.; v rubrice Dokumenty.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 6, červen, s. 124-125
Annotation: Ediční poznámka k otištění článků Fučík Julius a Majerová Marie o M. G.
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 5, květen, s. 120
Annotation: Úvodní poznámky k výběru z textů J. J. na s. 120-121.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 4, duben, s. 126
Annotation: Poznámka u výběru z publicistiky.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 2, únor, s. 119-120
Annotation: Úvodní poznámka k ukázkám z publicistiky K. J. B. a: Otčenášek Jan z roku 1955.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 10, prosinec, s. 126-127
Annotation: Úvodní poznámka u výběru z publicistiky M. P.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 8, říjen, s. 123-126
Annotation: Úvodní poznámka k přetištěné přednášce.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 6, červen, s. 121
Annotation: Ediční poznámka k příspěvkům V. V. přetištěným v rubrice LM Dokumenty.
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 5, květen, s. 129-130
Annotation: Úvodní poznámka k přetištění článků B. V. a: Nejedlý Zdeněk.
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 3, březen, s. 128
Annotation: Úvodní poznámka k výběru z textů E. U. v seriálu LM Dokumenty.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 10, prosinec, s. 126
Annotation: Ediční poznámka k výběru z textů J. N.; v rubrice Dokumenty.
Article