By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 10, prosinec, s. 114-115
Annotation: Otištění provolání Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s Novým Ruskem (1924) a úvodníku S. K. Neumanna, Pro lidovou frontu...
Article