By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 10, 2000, č. 2, 4. 1., s. 10
Annotation: Referát o diskusích klubů Výboru národní kultury, týkajících se též současného stavu literatury a knižního trhu.
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 3, březen, s. 138-139
Annotation: O mezinárodních literárněvědných kongresech; též o čs. - gruzínských literárních vztazích.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 36, 1988, č. 6, s. 528-533
Annotation: Referát na semináři k 40. výročí Února (7. 3.).
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 68, 1987, č. 282, 1. 12., s. 5
Annotation: Referát z mezinárodní konference Osudy civilizace a současná světová literatura; Tbilisi.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 19, 13. 5., příl. Kmen, s. 1, 3
Annotation: Věnováno literární kritice.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 5/6, s. 387-398
Annotation: Příspěvek z konference ke 120. výročí narození a 50. výročí úmrtí F. X. Šaldy.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 10, prosinec, s. 122-124
Annotation: Přetisk z vybraných projevů přednesených na 3. sjezdu SČS (1982).
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 5, s. 385-389
Annotation: Úvodní referát přednesený na setkání zástupců literárněvědných pracovišť 15. 4.; tohoto setkání se týkají i příspěvky: Moldanová...
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 25, 23. 6., příl. Kmen, č. 25, s. 8
Annotation: Referát o 7. kongresu AICL o úloze literární kritiky ve vztahu k tradici a novátorství (Berlín, 17.-21. 5.); s rozhovorem s prezidentem Sdružení...
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 20, 19. 5., příl. Kmen, č. 20, s. 1, 9
Annotation: Úvodník o mezinárodní konferenci Osobnost a dílo Ladislava Štolla pořádané 18.-19. 5. v Praze.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 12, 24. 3., příl. Kmen, č. 12, s. 3-4
Annotation: O próze mezi 2. a 3. sjezdem Svazu českých spisovatelů (1977-1981); referát přednesený na 3. sjezdu SČS (Dobříš, 3.-4. 3.).
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 6, s. 487-492
Annotation: Referát přednesený na konferenci Osobnost a dílo akademika Ladislava Štolla pořádané 18.-19. 5. v Praze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 3, s. 193-197
Annotation: Referát přednesený na semináři k 85. výročí narození K. G. pořádaném Ústavem pro českou a světovou literaturu ČSAV (Praha, 24. 11. 1981),...
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 26, 1. 7., s. 15-17
Annotation: Výtah z referátu předneseného na konferenci o literární kritice (Dobříš, 10.-11. 6. 1981).
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 6, s. 519-524
Annotation: Referát přednesený na konferenci KSČ a literatura pořádané Literárněvědným ústavem SAV ve spolupráci s Ústavem pro českou a světovou literaturu...
Article
16
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 7, 1978, č. 6, červen, s. 123-124
Annotation: Referát o konferenci.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1978, č. 3, 18. 1., s. 15-16
Annotation: Tři diskusní příspěvky.
Article