By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 130, 5. 6., s. 5
Annotation: Rozhovor s editorkou eseje o literárním díle J. F.
Article
3
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 3, 1987, č. 23, 10. 11., s. 8
Annotation: Rozhovor o úloze a postavení krásné literatury v estetické výchově.
Article
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 43, 1987, č. 56, 9. 3., s. 1
Annotation: Rozhovor po sjezdu.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 7, 18. 2., příl. Kmen, s. 4-5
Annotation: O období mezi dvěma sjezdy.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 3, březen, s. 14-21
Annotation: Pokračování rozhovoru.
Article
8
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 41, 1985, č. 21, 25. 1., s. 4
Annotation: Rozhovor s autorkou pravidelných měsíčních prozaických přehledů.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 9, listopad, s. 24-31
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 7, září, s. 6-15
Annotation: Rozhovor byl veden šéfredaktorem LM a představitelkou ÚČSL ČSAV.
Article
11
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 40, 1984, č. 72, 24. 3., s. 8
Annotation: Rozhovor o kritice; u příležitosti 55. narozenin 23. 3.
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 1, leden, s. 37-44
Annotation: Rozhovor o románech vydaných v posledním čase: Pluhař Zdeněk, V šest večer v Astorii; Adla Zdeněk, V mrazech jabloně nekvetou, Rudolf Stanislav,...
Article
13
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 39, 1983, č. 39, 16. 2., s. 4
Annotation: Rozhovor o konferenci (Dobříš, 8.-9. 2.).
Article
14
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1982, jaro, s. 1, 7
Annotation: Rozhovor o nakladatelské praxi a o práci s novými autory; Čs. spisovatel.
Article
15
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 98, 1982, č. 3, s. 3-12
Annotation: Rozhovor o literatuře 70. let v Československu při příležitosti setkání zástupců literárněvědných institucí ČSAV a SAV; uvozeno redakční...
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 2, únor, příl. Dílna, s. 156-157
Annotation: Rozhovor v příloze, určené začínajícím autorům; mj. o stavu kritiky, o vydavatelských otázkách aj.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 11, 10. 3., s. 9
Annotation: Rozhovor s členy výboru ZO KSČ v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a s ředitelem ústavu L. Štollem o poslání stranické organizace...
Article