By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2007, č. 3, září, s. 38-39 a 42
Annotation: Studie.
Article
2
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 12, 2005, č. 3, září, s. 18-20
Annotation: S poznámkou Text vychází z úvodního slova, předneseného před promítáním filmu Babička v pražském kinu PONREPO - červen 2005.
Article
4
by Fučík, Julius, 1903-1943
Published Říčany : Orego, 1997.
Annotation: Studie (1. vyd. Praha, Otta Girgal 1940); s Ediční poznámkou (s. 61).
Book
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 229, 29. 9., s. 6
Annotation: O Čapkově publicistice a korespondenci v roce 1938.
Article
7
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 31, 1988, č. 2, příl. Časopis pro moderní filologii, roč. 70, s. 67-77
Article
8
Published Praha : Čs. spisovatel, 1987.
Annotation: Soubor studií kolektivu pracovníků ÚČSL, s kapitolami: Pešta Pavel, Začátky (s. 21-43); Vlašín Štěpán, Třicátá léta (s. 44-82); Bartůšková...
Book
9
by Hrzalová, Hana, 1929-2019
Published Praha : Čs. spisovatel, 1987.
Annotation: Soubor statí o české literatuře posledního desetiletí, s úvodem Čtenáři na vysvětlenou (s. 7-8) a s oddíly Literatura a doba (s. 9-66): Znát...
Book
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 33, 1985, č. 1, s. 1-12
Annotation: O ideovém vývoji v období 1945-1985.
Article
12
by Hrzalová, Hana, 1929-2019
Published Praha : Čs.spisovatel, 1985
Annotation: Studie s kapitolami Proměny světa a proměny literatury, zejména prózy, Nová krása, Kontinuita literárního vývoje jako dialektická jednota zachování...
Book
13
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 40, 1984, č. 291, 8. 12., příl. 100. výročí revolučního odkazu života a díla Antonína Zápotockého, s. 24-26
Annotation: Příspěvek přednesený na konferenci k výročí A. Z., která se konala v Praze 28. 11.
Article
14
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 6, s. 513-517
Annotation: O ideovém významu: Slovenské národní povstání pro beletrii a o působení beletrie s tématem Povstání na současné kulturní klima.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 3, březen, s. 77-79
Annotation: Stať o literárněkritické tvorbě F. X. Šaldy.
Article
17
by Hrzalová, Hana, 1929-2019
Published Praha : Lidové nakladatelství pro ÚV Svazu čs.-sovětského přátelství, 1983
Annotation: Studie o vztahu J. F. k sovětskému socialistickému zřízení a k zemi, o jeho cestách po SSSR a o reportážích ze Sovětského svazu; s nepodepsaným...
Book
18
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 34, 1980, č. 7/8, červenec/srpen, s. 158-168
Annotation: O vývoji od roku 1945 do současnosti ve světle Května a Února.
Article
19
by Konrad, Kurt, 1908-1941, Vlašín, Štěpán, 1923-2012, Veselý, Jan
Published Praha : Čs. spisovatel, 1980.
Annotation: Výbor ze statí, článků, recenzí a glos z let 1930 - 1938 rozdělený do oddílů Estetické a kulturně politické stati (mj. o Levé frontě, socialistickém...
Book
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 30, 1978, č. 1, leden, s. 20-24
Annotation: O literárněkritické činnosti J. F.
Article