By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 130, 5. 6., s. 5
Annotation: Rozhovor s editorkou eseje o literárním díle J. F.
Article
2
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 8, 1997, č. 17, 8.-14. 5., s. 4
Annotation: Úryvek z knižního doslovu.
Article
3
4
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 13, 1959, č. 9, září, s. 940-952
Annotation: Studie se zabývá literárněvědným dílem J. Fučíka z let 1938-1942. Podrobněji rozebírá Fučíkovu studii "Božena Němcová bojující" a Fučíkovu...
Article