By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 11, [13. 3.], příl. Pecka, s. 6
Annotation: Úryvky z projevu na literárním večeru 24. 2. k 90. výročí narození J. F.
Article
2
by Hrzalová, Hana, 1929-2019
Published Praha : Čs. spisovatel, 1987.
Annotation: Soubor statí o české literatuře posledního desetiletí, s úvodem Čtenáři na vysvětlenou (s. 7-8) a s oddíly Literatura a doba (s. 9-66): Znát...
Book
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 40, 2. 10., příl. Kmen, č. 40, s. 1 a 3
Annotation: Úvodník k 40. výročí prvého vydání knihy.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 65, 1985, č. 220, 18. 9., s. 5
Annotation: Výtah z vystoupení H. H. na semináři k 40. výročí prvního vydání knihy J. F., konaném 17. 9.
Article
5
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 38, 1984, č. 9, 3. 3., s. 6
Annotation: O bojovnicích proti fašismu a jejich zobrazení v knihách: Fučík Julius, Reportáž psaná na oprátce; Kudeříková Marie, Zlomky života a v literatuře...
Article
6
In: Reportáž psaná na oprátce. -- s. 7-11
Annotation: Medailón.
Book Chapter
7
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1980, jaro, s. 26
Annotation: O reedici.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 58, 1978, č. 47, 24. 2., s. 5
Annotation: K 75. výročí narození J. F.
Article
9