By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 8, 1998, č. 51, 3. 3., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 229, 29. 9., s. 6
Annotation: O Čapkově publicistice a korespondenci v roce 1938.
Article
3
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 50/51, 20. 12., s. 6
Annotation: K 55. výročí úmrtí 25. 12.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 69, 1988, č. 297, 17. 12., s. 5
Annotation: Zpráva z mezinárodní vědecké konference (Dobříš, 6.-7. 12.).
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 4, duben, s. 108
Annotation: Otištění výběru z článků z Lidových novin (s. 108-109).
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 3, březen, s. 119-120
Annotation: Poznámka k přetištění několika jeho článků z let 1937 a 1938; v rubrice Dokumenty.
Article
7
Published Praha : Čs. spisovatel, 1987.
Annotation: Soubor studií kolektivu pracovníků ÚČSL, s kapitolami: Pešta Pavel, Začátky (s. 21-43); Vlašín Štěpán, Třicátá léta (s. 44-82); Bartůšková...
Book
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 9, listopad, s. 129
Annotation: Ediční poznámka k výběru textů v rubrice Dokumenty.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 60, 1980, č. 7, 9. 1., s. 5
Annotation: K 90. výročí narození.
Article
10
by Konrad, Kurt, 1908-1941, Vlašín, Štěpán, 1923-2012, Veselý, Jan
Published Praha : Čs. spisovatel, 1980.
Annotation: Výbor ze statí, článků, recenzí a glos z let 1930 - 1938 rozdělený do oddílů Estetické a kulturně politické stati (mj. o Levé frontě, socialistickém...
Book
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 59, 1979, č. 72, 26. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1970, č. 2, 14. 1., s. 14
Annotation: O realismu K. Č.; k výročí narození.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 11, 1960/1961, č. 8, duben 1961, s. 342-350
Annotation: Přehledová stať.
Article