By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kurýr. -- R. 2014, č. 41, duben, s. 10-11
Annotation: Přetisk příspěvku předneseného v rámci níže uvedeného kulatého stolu.
Article
2
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2009, č. 4, prosinec, s. 21-23
Annotation: Soubor stručných jubilejních poznámek.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 14, 2004, č. 238, 12. 10., s. 13
Annotation: Nekrolog.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 38, 17. 9., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
5
6
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 1, březen, s. 10
Annotation: Nekrolog básníka pohřbeného 22. 12. 2003.
Article
7
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 10, 2003, č. 4, listopad, s. 34
Annotation: Medailon k osmdesátinám 23. 12. 2003.
Article
8
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 9, 2002, č. 2, září, s. 23-24
Annotation: Dva medailony s připojeným výběrem z básní K. Bouška (s. 24-26).
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 9, 1. 3., s. 2
Annotation: Medailon; na s. 4 otištěny aforismy J.V. Rentgenogram knihy.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 42, 19. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
12
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 193, 20. 8., s. 14
Annotation: Medailon k osmdesátinám 24. 8.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 168, 22. 7., s. 10
Annotation: Medailon k osmdesátinám.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 163, 16. 7., s. 14
Annotation: Medailon k nedožitým osmdesátinám J. H. 17. 7.
Article
17
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 8, 1998, č. 3, září, s. 22-23
Annotation: Medailon k pětasedmdesátinám; s dalšími dvěma medailony pod společným titulkem Tři literární jubilea.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 8, 1998, č. 180, 4. 8., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 8, 1998, č. 51, 3. 3., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 271, 19. 11., s. 8
Annotation: Nekrolog.
Article