By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 24, 14. 6., příl. Pecka, č. 24, s. 4
Annotation: Recenze původně rozhlasových esejů.
Article
2
3
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 2, 14. 1., s. 3
Annotation: O otázkách literatury a marxisticko-leninské kritiky v kontextu současné přestavby společnosti.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 19, 13. 5., příl. Kmen, s. 1, 3
Annotation: Věnováno literární kritice.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 67, 1987, č. 54, 6. 3., s. 5
Annotation: Úvaha o původní české tvorbě a kritice 80. let.
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 2, únor, s. 124-125
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 8, říjen, s. 13-16
Annotation: Kritický přehled literárněvědné produkce uplynulého pětiletí.
Article
8
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 41, 1985, č. 21, 25. 1., s. 4
Annotation: Rozhovor s autorkou pravidelných měsíčních prozaických přehledů.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 33, 15. 8., příl. Kmen, č. 33, s. 3-4
Annotation: S představitelkou ÚČSL ČSAV o práci ústavu a o literární vědě a kritice.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 4, duben, s. 123-125
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 4, duben, s. 69-72
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 1, leden, příl. Dílna, s. 133-134
Annotation: Příspěvek určený začínajícím autorům.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 3, s. 193-197
Annotation: Referát přednesený na semináři k 85. výročí narození K. G. pořádaném Ústavem pro českou a světovou literaturu ČSAV (Praha, 24. 11. 1981),...
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 26, 1. 7., s. 15-17
Annotation: Výtah z referátu předneseného na konferenci o literární kritice (Dobříš, 10.-11. 6. 1981).
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 2, únor, příl. Dílna, s. 156-157
Annotation: Rozhovor v příloze, určené začínajícím autorům; mj. o stavu kritiky, o vydavatelských otázkách aj.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 1, leden, s. 58-61
Annotation: O stavu kritiky ve vztahu k současné úrovni literatury.
Article