By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 15, 2005, č. 150, 27. 6., s. 14
Annotation: Recenze sborníku, obsahujícího i medailony literátů.
Article
2
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 4, prosinec, s. 7-9
Annotation: Kulturně politický komentář týkající se i současné české literatury a situace na knižním trhu; s poznámkou Koreferát přednesený na konferenci...
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 17, 23. 4., s. 2
Annotation: Komentář k současnému stavu literatury a jejího vydávání.
Article
5
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 11, 2001, č. 117, 21. 5., příl. Společnost, ekonomika, politika, č. 20, s. 1 (5)
Annotation: Výběr z názorů, jež zazněly na diskusním fóru Výboru národní kultury.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 10, 2000, č. 2, 4. 1., s. 10
Annotation: Referát o diskusích klubů Výboru národní kultury, týkajících se též současného stavu literatury a knižního trhu.
Article
8
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 5, 1998, č. 2, červen, s. 1-9
Annotation: Soubor příspěvků přednesených v diskusi, pořádané Výborem národní kultury; s úvodní redakční poznámkou.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 8, 1998, č. 113, 16. 5., příl. Čtení pro volné chvíle, č. 19-Obrys & Kmen, s. 4-5
Annotation: Výbor z příspěvků, pronesených v diskusi Výboru národní kultury; s úvodní redakční poznámkou (s. 4).
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 5, 1995, č. 126, 31. 5., s. 9
Annotation: Klaus Václav; k jeho kritice (Lidové noviny, 22. 4.) rozhovoru s V. K. (Reflex). Též o komentáři: Porubjak Martin (LN, 13. 5.).
Article
12
by Říha, Bohumil, 1907-1987
Published Praha : Čs. spisovatel, 1988.
Annotation: Výbor z publicistických prací zahrnující autorovy literárně teoretické a kritické úvahy o literatuře a spisovatelství, doplněný texty autobiografického...
Book
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 67, 1987, č. 54, 6. 3., s. 5
Annotation: Úvaha o původní české tvorbě a kritice 80. let.
Article
14
Published Praha : Čs. spisovatel, 1987.
Annotation: Soubor studií kolektivu pracovníků ÚČSL, s kapitolami: Pešta Pavel, Začátky (s. 21-43); Vlašín Štěpán, Třicátá léta (s. 44-82); Bartůšková...
Book
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 34, 21. 8., s. 17-18
Annotation: Přehledová stať o uplynulém čtyřicetiletí; tištěno formou zvl. přílohy s vlastním stránkováním 1-8.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 7, září, s. 6-15
Annotation: Rozhovor byl veden šéfredaktorem LM a představitelkou ÚČSL ČSAV.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 7, září, s. 4-5
Annotation: Úvodník k 40. výročí Slovenského národního povstání.
Article
18
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 40, 1984, č. 83, 6. 4., s. 4
Annotation: Kritický přehled knih vydaných v březnu.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 6, s. 513-517
Annotation: O ideovém významu: Slovenské národní povstání pro beletrii a o působení beletrie s tématem Povstání na současné kulturní klima.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 63, 1983, č. 36, 12. 2., s. 5
Annotation: Přehledová stať o tematickém zaměření literatury socialistického realismu v 70. a 80. letech.
Article