By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 17, 2012, č. 2, červen, s. 23
Annotation: Miniaturní medailon ke 150. výročí úmrtí.
Article
2
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2008, č. 3, září, s. 33
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2008, č. 2, květen, s. 25-27
Annotation: Proslov k promítání filmu na večeru Výboru národní kultury.
Article
4
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 9, 2002, č. 3, prosinec, s. 11
Annotation: Poznámka k vydání stejnojmenného sborníku prací členů Unie českých spisovatelů; s otištěním doslovu K. Sýse.
Article
5
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 9, 2002, č. 4, s. 10
Annotation: Recenze; s otištěnými ukázkami Z nové české poezie (s. 10-15).
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 56, 1976, č. 56, 6. 3., s. 5
Annotation: Recenze přepracovaného vydání knihy Třicet let bojů za českou socialistickou poezii, rozšířené o kapitoly věnované zvláště S. K. Neumannovi.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1974, č. 271, 16. 11., s. 5
Annotation: O potřebě zvýšení společenské a estetické náročnosti písňových textů; k setkání uspořádaném Supraphonem.
Article
9
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 26, 1972, č. 1, leden, s. 134-136
Annotation: Recenze sborníku revoluční poezie, hudby a dramatických scének.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1969, č. 9, 31. 10., s. 10-11
Annotation: Recenze; zejména k otištění úryvků ze studie K. B. Slovo mladým z roku 1940.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 27, 1962, č. 1, 4. 1., s. 19
Annotation: Recenze výboru současné poezie pro děti.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 6, 1958, č. 1, březen, s. 111-112
Annotation: Recenze.
Article