By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 84, 9. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 15, s. 2
Annotation: Třu úryvky ze starších literárněkritických textů H. H., otištěné zde u příležitosti jejích 85. narozenin.
Article
3
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 12, 2005, č. 3, září, s. 18-20
Annotation: S poznámkou Text vychází z úvodního slova, předneseného před promítáním filmu Babička v pražském kinu PONREPO - červen 2005.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 22, 3. 6., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 26, 25. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 13, 2003, č. 209, 6. 9., s. 8
Annotation: Přehledová recenze nových titulů, mj. povídkové knihy R. Nenadála.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 25, 20. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 22, 30. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 9, 2002, č. 3, prosinec, s. 11
Annotation: Poznámka k vydání stejnojmenného sborníku prací členů Unie českých spisovatelů; s otištěním doslovu K. Sýse.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 12, 2002, č. 37, 13. 2., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 12, 2002, č. 10, 12. 1., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 9, 2002, č. 4, s. 10
Annotation: Recenze; s otištěnými ukázkami Z nové české poezie (s. 10-15).
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 11, 2001, č. 268, 16. 11., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 40, 5. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 11, 2001, č. 156, 7. 7., s. 10
Annotation: Recenze novinky a reedice.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 11, 2001, č. 148, 26. 6., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 24, 15. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 11, 2001, č. 112, 15. 5., s. 9
Annotation: Recenze údajně už třetího samizdatu autorky "z rozmezí let 1999-2001".
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 11, 16. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 11, 2001, č. 25, 30. 1., s. 10
Annotation: Recenze.
Article