By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Fučík, Julius, 1903-1943
Published Říčany : Orego, 1997.
Annotation: Studie (1. vyd. Praha, Otta Girgal 1940); s Ediční poznámkou (s. 61).
Book
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 2, únor, s. 106
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 60, 1979, č. 235, 5. 10., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 58, 1978, č. 95, 22. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 32, 1978, č. 7/8, červenec/srpen, s. 137-144
Annotation: K fučíkovským jubileím roku 1978; též o vztahu J. F. - F. X. Š. a v této souvislosti o monografii L. Štolla.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 56, 1976, č. 169, 17. 7., s. 5
Annotation: Vytyčení obecných zásad a konkrétních úkolů české literární vědy; zejména o výzkumu meziválečné a současné literatury.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 4, duben, s. 51-53
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 56, 1976, č. 56, 6. 3., s. 5
Annotation: Recenze přepracovaného vydání knihy Třicet let bojů za českou socialistickou poezii, rozšířené o kapitoly věnované zvláště S. K. Neumannovi.
Article
9
by Hrzalová, Hana, 1929-2019
Published Plzeň : Knihovna města Plzně, 1976.
Annotation: Se studiemi Julius Fučíka a jeho pojetí české literatury, Bedřich Václavek, Teréza Nováková a její realistické romány, Anna Marie Tilschová...
Book
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 24, 1976, č. 2, s. 97-99
Annotation: Úvodník o období mezi 14. a 15. sjezdem KSČ.
Article
11
by Hrzalová, Hana, 1929-2019
Published Praha : Horizont, 1975
Annotation: Studie s kapitolami Jednota osobnosti a díla, Julius Fučík o české literatuře, Novinář a redaktor, V zemi, kde zítra již znamená včera, Reportáž...
Book
12
by Hostinský, Otakar, 1847-1910
Published Praha : Čs. spisovatel, 1974.
Annotation: Výbor obsahuje v části první obecné studie o umění a estetice, v části druhé studie a články o otázkách poetiky a v části třetí kritiky...
Book
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 21, 1973, č. 6, prosinec, s. 497-501
Annotation: Diskusní příspěvek.
Article
14
16
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 13, 1967, č. 146, 23. 6., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 2, 1967, č. 4, 25. 4., s. 284
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 10, 20. 10., s. 756-758
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 12, 1966, č. 215, 10. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 11, 1965, č. 7, 9. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article