By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 31, 1988, č. 2, příl. Časopis pro moderní filologii, roč. 70, s. 67-77
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 7, září, s. 120-121
Annotation: Otištění výňatků ze dvou statí Z. N.; Hostinský Otakar, Šalda František Xaver.
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 5, květen, s. 123-124
Annotation: Úvodní poznámka k přetištění článku Kniha jako kus nábytku.
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 4, duben, s. 22-24
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 4, duben, s. 123-125
Annotation: Úvodní poznámka u výběru.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 5/6, s. 387-398
Annotation: Příspěvek z konference ke 120. výročí narození a 50. výročí úmrtí F. X. Šaldy.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 3, březen, s. 77-79
Annotation: Stať o literárněkritické tvorbě F. X. Šaldy.
Article
9
by Konrad, Kurt, 1908-1941, Vlašín, Štěpán, 1923-2012, Veselý, Jan
Published Praha : Čs. spisovatel, 1980.
Annotation: Výbor ze statí, článků, recenzí a glos z let 1930 - 1938 rozdělený do oddílů Estetické a kulturně politické stati (mj. o Levé frontě, socialistickém...
Book
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 58, 1978, č. 95, 22. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 32, 1978, č. 7/8, červenec/srpen, s. 137-144
Annotation: K fučíkovským jubileím roku 1978; též o vztahu J. F. - F. X. Š. a v této souvislosti o monografii L. Štolla.
Article
13
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 13, 1978, č. 10, s. 2-18
Annotation: Diskuse o tradici česko-slovenských literárních vztahů a potřebě jejich rozvíjení, o specifických i společných rysech české a slovenské...
Article
14
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 6, červen, s. 24-27
Annotation: O vývoji vztahu L. Štolla k F. X. Šaldovi, Z. Nejedlému a S. K. Neumannovi.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 1-5, leden/květen, s. 100-104; č. 7-9, září/listopad, s. 100-104
Annotation: Úryvky z děl autorů nebo dobových materiálů zhruba od založení KSČ do 15. sjezdu KSČ, jmenovitě od B. Šmerala, A. Macka, A. Zápotockého,...
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1970, č. 32, 12. 8., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 6, 1968, č. 6, 8. 2., s. 6-7
Annotation: O pojetí vývoje české literatury u Z. N. ve srovnání s F. X. Š.
Article