By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 5, 1995, č. 261, 8. 11., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 5, 1995, č. 46, 23. 2., s. 5
Annotation: Recenze reedic jejích románů Bůh či ďábel, 4. vyd., Praha, Melantrich 1994; Pod maskou smích, 3. vyd., tamtéž 1994.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 293, 15. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 259, 5. 11., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 36, 1988, č. 6, s. 528-533
Annotation: Referát na semináři k 40. výročí Února (7. 3.).
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 6, červen, s. 126-127
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Živý proud. -- S. 572-579
Annotation: S biograficko-bibliografickými poznámkami o zastoupených autorech (s. 583-595, zpracoval J. Valouch): Bernardinová Eva, Burian Emil František, Drda...
Book Chapter
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 34, 21. 8., s. 17-18
Annotation: Přehledová stať o uplynulém čtyřicetiletí; tištěno formou zvl. přílohy s vlastním stránkováním 1-8.
Article
10
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 39, 1985, č. 15, 13. 4. - č. 19, 11. 5., s. 6
Annotation: Historický přehled české literatury o 2. světové válce a boji proti fašismu, zahrnující období od roku 1945 do současnosti.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 2, únor, s. 19-22
Annotation: Přehledová stať o období od Května do současnosti.
Article
12
by Hrzalová, Hana, 1929-2019
Published Praha : Čs.spisovatel, 1985
Annotation: Studie s kapitolami Proměny světa a proměny literatury, zejména prózy, Nová krása, Kontinuita literárního vývoje jako dialektická jednota zachování...
Book
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 7, září, s. 4-5
Annotation: Úvodník k 40. výročí Slovenského národního povstání.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 6, s. 513-517
Annotation: O ideovém významu: Slovenské národní povstání pro beletrii a o působení beletrie s tématem Povstání na současné kulturní klima.
Article