By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: A zbyl jen meč. -- S. 311-314
Annotation: K závěrečnému dílu historické trilogie o: Jiří z Poděbrad; první dva díly Přede mnou poklekni (1971), Čekání na krále (1977).
Book Chapter
3
4
by Hrzalová, Hana, 1929-2019
Published Praha : Čs. spisovatel, 1987.
Annotation: Soubor statí o české literatuře posledního desetiletí, s úvodem Čtenáři na vysvětlenou (s. 7-8) a s oddíly Literatura a doba (s. 9-66): Znát...
Book
5
In: Čapí hnízdo. -- S. 465-469
Book Chapter
6
In: Doktor Meluzin. -- S. 184-188
Annotation: Doslov.
Book Chapter
7
In: Mariana Radvaková a jiné osudy. -- S. 371-377
Annotation: Doslov k souboru próz.
Book Chapter
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 7, září, s. 6-15
Annotation: Rozhovor byl veden šéfredaktorem LM a představitelkou ÚČSL ČSAV.
Article
9
In: Svatý Michal. -- S. 245-250
Annotation: Doslov.
Book Chapter
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 4, duben, s. 123-125
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 63, 1983, č. 36, 12. 2., s. 5
Annotation: Přehledová stať o tematickém zaměření literatury socialistického realismu v 70. a 80. letech.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 12, 24. 3., příl. Kmen, č. 12, s. 3-4
Annotation: O próze mezi 2. a 3. sjezdem Svazu českých spisovatelů (1977-1981); referát přednesený na 3. sjezdu SČS (Dobříš, 3.-4. 3.).
Article
13
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 98, 1982, č. 3, s. 3-12
Annotation: Rozhovor o literatuře 70. let v Československu při příležitosti setkání zástupců literárněvědných institucí ČSAV a SAV; uvozeno redakční...
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 26, 1. 7., s. 15-17
Annotation: Výtah z referátu předneseného na konferenci o literární kritice (Dobříš, 10.-11. 6. 1981).
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 60, 1980, č. 199, 23. 8., s. 5
Annotation: Přehledový článek o próze sedmdesátých let.
Article
16
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 9, listopad, s. 104-105
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 8, říjen, s. 6-9
Annotation: O tvorbě 70. let a o současných úkolech kritiky.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1979, č. 13, 28. 3., s. 6-7
Annotation: Ideová stať o období od roku 1969.
Article