By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 130, 5. 6., s. 5
Annotation: Rozhovor s editorkou eseje o literárním díle J. F.
Article
2
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 8, 1997, č. 17, 8.-14. 5., s. 4
Annotation: Úryvek z knižního doslovu.
Article
3
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 11, [13. 3.], příl. Pecka, s. 6
Annotation: Úryvky z projevu na literárním večeru 24. 2. k 90. výročí narození J. F.
Article
4
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 4, 1988, č. 4, 16. 2., s. 3
Annotation: K životním jubileím J. F.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 6, červen, s. 124-125
Annotation: Ediční poznámka k otištění článků Fučík Julius a Majerová Marie o M. G.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 40, 2. 10., příl. Kmen, č. 40, s. 1 a 3
Annotation: Úvodník k 40. výročí prvého vydání knihy.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 65, 1985, č. 220, 18. 9., s. 5
Annotation: Výtah z vystoupení H. H. na semináři k 40. výročí prvního vydání knihy J. F., konaném 17. 9.
Article
8
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 38, 1984, č. 9, 3. 3., s. 6
Annotation: O bojovnicích proti fašismu a jejich zobrazení v knihách: Fučík Julius, Reportáž psaná na oprátce; Kudeříková Marie, Zlomky života a v literatuře...
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 8, říjen, s. 116
Annotation: Ediční poznámka k přetištění dvou divadelních referátů J. F. (s. 117-118).
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 7, 16. 2., příl. Kmen, č. 7, s. 1, 4
Annotation: O literárním díle J. F.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 2, únor, s. 15-16
Annotation: K 80. výročí narození 23. 2.
Article
12
In: Život strany. -- ISSN 0322-8118. -- R. 1983, č. 4, s. 34-37
Annotation: Medailón k 80. výročí narození 23. 2.
Article
13
by Hrzalová, Hana, 1929-2019
Published Praha : Lidové nakladatelství pro ÚV Svazu čs.-sovětského přátelství, 1983
Annotation: Studie o vztahu J. F. k sovětskému socialistickému zřízení a k zemi, o jeho cestách po SSSR a o reportážích ze Sovětského svazu; s nepodepsaným...
Book
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 25, 23. 6., s. 3
Annotation: Stať o odkazu L. Š. spojeném s Fučíkovou i nynější Tvorbou; Fučík Julius; Tvorba.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 1, leden, s. 8-9
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Reportáž psaná na oprátce. -- s. 7-11
Annotation: Medailón.
Book Chapter
17
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1980, jaro, s. 26
Annotation: O reedici.
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 6, červen, s. 106
Annotation: Recenze.
Article