By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 84, 9. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 15, s. 2
Annotation: Třu úryvky ze starších literárněkritických textů H. H., otištěné zde u příležitosti jejích 85. narozenin.
Article
2
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2009, č. 4, prosinec, s. 21-23
Annotation: Soubor stručných jubilejních poznámek.
Article
3
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 193, 20. 8., s. 14
Annotation: Medailon k osmdesátinám 24. 8.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 22, 27. 1., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 291, 13. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Živý proud. -- S. 572-579
Annotation: S biograficko-bibliografickými poznámkami o zastoupených autorech (s. 583-595, zpracoval J. Valouch): Bernardinová Eva, Burian Emil František, Drda...
Book Chapter
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 65, 1984, č. 290, 7. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
10
Published Praha : Čs. spisovatel, 1979
Annotation: Drobný tisk k 60. narozeninám.
Book
11
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1979, léto/podzim, s. 5
Annotation: Medailon k šedesátinám.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1978, č. 33, 16. 8., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
13
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 56, 1976, č. 97, 24. 4., s. 5
Annotation: O edici současné prózy Obzory; zejména o knihách F. Čečetky, J. Galíka, J. Sekery, M. Rafaje a J. Kolárové.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1975, č. 150, 28. 6., s. 5
Annotation: O ženách - autorkách a ženách - hrdinkách prozaických děl; zejména o B. Němcové, K. Světlé, T. Novákové, M. Majerové, A. M. Tilschové,...
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 3, 1974, č. 7, září, s. 116-117
Annotation: Medailon k 55. narozeninám.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 3, 1974, č. 6, červen, s. 105-106
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 52, 1972, č. 221, 19. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article