By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Říha, Bohumil, 1907-1987
Published Praha : Čs. spisovatel, 1988.
Annotation: Výbor z publicistických prací zahrnující autorovy literárně teoretické a kritické úvahy o literatuře a spisovatelství, doplněný texty autobiografického...
Book
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 6, červen, s. 124-125
Annotation: Ediční poznámka k otištění článků Fučík Julius a Majerová Marie o M. G.
Article
3
4
In: Živý proud. -- S. 572-579
Annotation: S biograficko-bibliografickými poznámkami o zastoupených autorech (s. 583-595, zpracoval J. Valouch): Bernardinová Eva, Burian Emil František, Drda...
Book Chapter
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 62, 1982, č. 25, 30. 1., s. 5
Annotation: Medailón k 100. výročí narození 1. 2.
Article
6
by Konrad, Kurt, 1908-1941, Vlašín, Štěpán, 1923-2012, Veselý, Jan
Published Praha : Čs. spisovatel, 1980.
Annotation: Výbor ze statí, článků, recenzí a glos z let 1930 - 1938 rozdělený do oddílů Estetické a kulturně politické stati (mj. o Levé frontě, socialistickém...
Book
7
8
In: Svět v obrazech. -- ISSN 0039-7032. -- Roč. 33, 1977, č. 4, 21. 1., s. 14-15
Annotation: K 10. výročí úmrtí 16. 1.
Article
9
In: Nejkrásnější svět. -- s. 7-11
Annotation: Medailon v knize M. Majerové.
Book Chapter
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 1-5, leden/květen, s. 100-104; č. 7-9, září/listopad, s. 100-104
Annotation: Úryvky z děl autorů nebo dobových materiálů zhruba od založení KSČ do 15. sjezdu KSČ, jmenovitě od B. Šmerala, A. Macka, A. Zápotockého,...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1975, č. 150, 28. 6., s. 5
Annotation: O ženách - autorkách a ženách - hrdinkách prozaických děl; zejména o B. Němcové, K. Světlé, T. Novákové, M. Majerové, A. M. Tilschové,...
Article
12
13
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 86, 1971, č. 116, 18. 5., s. 5
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1971, č. 10, 10. 3., s. 10
Annotation: O určujícím významu strany pro literární tvorbu M. M.; s konfrontací interpretace prostého člověka u Majerové a T. N.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 11, 1960/1961, č. 8, duben 1961, s. 342-350
Annotation: Přehledová stať.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 31, 4. 8., s. 738
Annotation: Recenze.
Article