By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 10, prosinec, s. 114-115
Annotation: Otištění provolání Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s Novým Ruskem (1924) a úvodníku S. K. Neumanna, Pro lidovou frontu...
Article
2
Published Praha : Čs. spisovatel, 1987.
Annotation: Soubor studií kolektivu pracovníků ÚČSL, s kapitolami: Pešta Pavel, Začátky (s. 21-43); Vlašín Štěpán, Třicátá léta (s. 44-82); Bartůšková...
Book
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 4, duben, s. 140-141
Annotation: Nekrolog pečovatelky o odkaz: Neumann Stanislav Kostka; k 23. 11. 1985.
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 2-9, únor-listopad, vždy v rozmezí s. 106-111
Annotation: Otištění úryvků z kulturněpolitických článků z dvacátých a třicátých let, mj. : Neumann Stanislav Kostka, Štoll Ladislav, Halas František.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 8, říjen, s. 108
Annotation: Úvodní poznámka k otištění dopisu S. K. N. Josefu Horovi z 18. 11. 1934 a dopisu mladým čtenářům časopisu Hej rup z č. 3, září 1936; v...
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 6, červen, s. 121
Annotation: Medailón komentátorky osobnosti a díla S. K. N.; k jejím 75. narozeninám 19. 7.
Article
7
by Konrad, Kurt, 1908-1941, Vlašín, Štěpán, 1923-2012, Veselý, Jan
Published Praha : Čs. spisovatel, 1980.
Annotation: Výbor ze statí, článků, recenzí a glos z let 1930 - 1938 rozdělený do oddílů Estetické a kulturně politické stati (mj. o Levé frontě, socialistickém...
Book
8
In: Tribuna. -- ISSN 0139-5165. -- Roč. 9, 1977, č. 25, 22. 6., s. 11
Annotation: Medailon k 30. výročí úmrtí 28. 6.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 6, červen, s. 24-27
Annotation: O vývoji vztahu L. Štolla k F. X. Šaldovi, Z. Nejedlému a S. K. Neumannovi.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1976, č. 32/33, 11. 8., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 56, 1976, č. 56, 6. 3., s. 5
Annotation: Recenze přepracovaného vydání knihy Třicet let bojů za českou socialistickou poezii, rozšířené o kapitoly věnované zvláště S. K. Neumannovi.
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 1-5, leden/květen, s. 100-104; č. 7-9, září/listopad, s. 100-104
Annotation: Úryvky z děl autorů nebo dobových materiálů zhruba od založení KSČ do 15. sjezdu KSČ, jmenovitě od B. Šmerala, A. Macka, A. Zápotockého,...
Article
13
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1970, č. 22, 3. 6., s. 2
Annotation: K 95. výročí narození 5. 6.
Article
16
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 2, 1967, č. 4, 25. 4., s. 284
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 10, 20. 10., s. 756-758
Annotation: Recenze.
Article