By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 42, 1988, č. 22, 4. 6., s. 6
Annotation: Medailón; k životním výročím.
Article
2
by Hrzalová, Hana, 1929-2019
Published Praha : Čs. spisovatel, 1987.
Annotation: Soubor statí o české literatuře posledního desetiletí, s úvodem Čtenáři na vysvětlenou (s. 7-8) a s oddíly Literatura a doba (s. 9-66): Znát...
Book
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 4, duben, s. 126
Annotation: Poznámka u výběru z publicistiky.
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 2, únor, s. 12-15
Annotation: O literárním a politickém vývoji M. P.
Article
5
In: Živý proud. -- S. 572-579
Annotation: S biograficko-bibliografickými poznámkami o zastoupených autorech (s. 583-595, zpracoval J. Valouch): Bernardinová Eva, Burian Emil František, Drda...
Book Chapter
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 10, prosinec, s. 126-127
Annotation: Úvodní poznámka u výběru z publicistiky M. P.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 8, říjen, s. 120
Annotation: Úvodní poznámka k otištění výňatků z knihy M. P. Pohled do nové země (v rubrice Dokumenty).
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 3, březen, s. 28-30
Annotation: Konfrontační přehled význačných debutů od vydání knihy: Pujmanová Marie, Pod křídly (1917) do současnosti a jejich přijetí kritikou, podrobněji...
Article
9
by Konrad, Kurt, 1908-1941, Vlašín, Štěpán, 1923-2012, Veselý, Jan
Published Praha : Čs. spisovatel, 1980.
Annotation: Výbor ze statí, článků, recenzí a glos z let 1930 - 1938 rozdělený do oddílů Estetické a kulturně politické stati (mj. o Levé frontě, socialistickém...
Book
10
11
by Hrzalová, Hana, 1929-2019
Published Plzeň : Knihovna města Plzně, 1976.
Annotation: Se studiemi Julius Fučíka a jeho pojetí české literatury, Bedřich Václavek, Teréza Nováková a její realistické romány, Anna Marie Tilschová...
Book
12
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1975, č. 150, 28. 6., s. 5
Annotation: O ženách - autorkách a ženách - hrdinkách prozaických děl; zejména o B. Němcové, K. Světlé, T. Novákové, M. Majerové, A. M. Tilschové,...
Article
13
14
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 11, 1960/1961, č. 8, duben 1961, s. 342-350
Annotation: Přehledová stať.
Article