By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kurýr. -- R. 2014, č. 41, duben, s. 10-11
Annotation: Přetisk příspěvku předneseného v rámci níže uvedeného kulatého stolu.
Article
2
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 5, 1998, č. 2, červen, s. 1-9
Annotation: Soubor příspěvků přednesených v diskusi, pořádané Výborem národní kultury; s úvodní redakční poznámkou.
Article
3
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 7, 1978, č. 6, červen, s. 123-124
Annotation: Referát o konferenci.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 58, 1977, č. 281, 28. 11., s. 5
Annotation: Referát o vědecké konferenci.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1977, č. 11, 16. 3., s. 8-10
Annotation: Ze závěrečného slova národního umělce J. Rybáka; V. Páral; H. Hrzalová.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 25, 1977, č. 6, s. 539-541
Annotation: Referát; s připojenými pracovními tézemi Česká a slovenská literatura v současné etapě společenství evropských socialistických literatur,...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 57, 1976, č. 283, 27. 11., s. 5
Annotation: Referát o mezinárodní vědecké konferenci pořádané v rámci tzv. Slovanského programu UNESCO.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 1, 1976, č. 12, 22. 9., s. 7
Annotation: Výňaty z referátu, předneseného na semináři v rámci festivalu původních českých rozhlasových her.
Article
18
Annotation: Sborník obsahuje referáty a diskusní příspěvky H. Hrzalové (s. 1-22), D. Chalupy (s. 23-47), A. Štěrbové (s. 48-67), V. Gromova (s. 73-79).
Book
19
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1975, č. 24, 29. 1., s. 5
Annotation: Referát.
Article