By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 66, 1985, č. 245, 17. 10., s. 5
Annotation: O kongresu Mezinárodní asociace literárních kritiků (Alma-Ata, konec září); též o poslání organizace.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 25, 23. 6., příl. Kmen, č. 25, s. 8
Annotation: Referát o 7. kongresu AICL o úloze literární kritiky ve vztahu k tradici a novátorství (Berlín, 17.-21. 5.); s rozhovorem s prezidentem Sdružení...
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 10, prosinec, s. 132-134
Annotation: Bilance pětiletí přílohy LM, určené začínajícím autorům.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 9, listopad, s. 4-7
Annotation: Úvodník po zasedání 15. pléna ÚV KSČ; zejména o úkolech literatury a literární kritiky.
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 8, říjen, s. 6-9
Annotation: O tvorbě 70. let a o současných úkolech kritiky.
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1978, č. 36, 6. 9., s. 3-4
Annotation: O úkolech současné literární kritiky.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 58, 1978, č. 73, 28. 3., s. 5
Annotation: Recenze sborníku se zastoupením současných českých kritiků.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 30, 1978, č. 1, leden, s. 20-24
Annotation: O literárněkritické činnosti J. F.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 57, 1976, č. 281, 25. 11., s. 5
Annotation: Referát o setkání českých, slovenských a sovětských kritiků v redakci časopisu Znamja v Moskvě.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 48, 26. 11., s. 2
Annotation: Polemika s pasáží věnované Hrzalové a týkající se kritického odkazu Vladimíra Dostála (T, č. 40 a 45).
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 4, 1975, č. 9, listopad, s. 77-82
Annotation: Vývojový přehled období po roce 1945.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1975, č. 126, 31. 5., s. 5
Annotation: O české literární kritice v letech 1970 - 1974; úryvek z chystané studie o vývoji české marxistické literární kritiky v letech 1945 - 1975.
Article
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1974, č. 289, 7. 12., s. 5
Annotation: O poúnorovém i současném vyrovnávání se s odkazem české literatury a kritiky 19. a 20. století.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 54, 1974, č. 176, 27. 7., s. 5
Annotation: O kritériu vztahu jednotlivce a společnosti v tvorbě i kritice od kritického realismu po současnost; k teoretickému osvětlení základních otázek...
Article
18
In: Společenské vědy v SSSR. -- ISSN 0231-5238. -- Roč. 1, 1972, č. 4, s. 250-251
Annotation: Článek o podnětnosti sovětských diskusí o kritice.
Article
19
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 86, 1971, č. 170, 20. 7., s. 5; č. 171, 21. 7., s. 5; č. 172, 22. 7., s. 5
Annotation: Přehledová stať o letech dvacátých a třicátých.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 23, 1971, č. 6, červen, s. 180-183
Annotation: První polovina stati je věnována období 1945 - 48, druhá letům dvacátým a třicátým.
Article