By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 69, 1988, č. 297, 17. 12., s. 5
Annotation: Zpráva z mezinárodní vědecké konference (Dobříš, 6.-7. 12.).
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 3, březen, s. 138-139
Annotation: O mezinárodních literárněvědných kongresech; též o čs. - gruzínských literárních vztazích.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 68, 1987, č. 282, 1. 12., s. 5
Annotation: Referát z mezinárodní konference Osudy civilizace a současná světová literatura; Tbilisi.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 5, s. 385-389
Annotation: Úvodní referát přednesený na setkání zástupců literárněvědných pracovišť 15. 4.; tohoto setkání se týkají i příspěvky: Moldanová...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 65, 1985, č. 220, 18. 9., s. 5
Annotation: Výtah z vystoupení H. H. na semináři k 40. výročí prvního vydání knihy J. F., konaném 17. 9.
Article
6
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 39, 1983, č. 39, 16. 2., s. 4
Annotation: Rozhovor o konferenci (Dobříš, 8.-9. 2.).
Article
7
In: Brücken : germanistisches Jahrbuch DDR - ČSSR. -- Bd. [1], 1982/1983, s. 4-8
Annotation: Úvodní projev na mezinárodním kolokviu Literatura německého jazyka jako zobrazitelka a zprostředkovatelka české a slovenské společenské reality,...
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 20, 19. 5., příl. Kmen, č. 20, s. 1, 9
Annotation: Úvodník o mezinárodní konferenci Osobnost a dílo Ladislava Štolla pořádané 18.-19. 5. v Praze.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 9, 3. 3., příl. Kmen, č. 9, s. 3, 11
Annotation: O setkání představitelů spisovatelských organizací socialistických zemí (Ulánbátár, 26.-29. 1.).
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 6, s. 487-492
Annotation: Referát přednesený na konferenci Osobnost a dílo akademika Ladislava Štolla pořádané 18.-19. 5. v Praze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 62, 1981, č. 280, 26. 11., s. 5
Annotation: Referát o konferenci o menšinových literaturách pořádané Mezinárodní asociací literárních kritiků při UNESCO (Madrid).
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 26, 1. 7., s. 15-17
Annotation: Výtah z referátu předneseného na konferenci o literární kritice (Dobříš, 10.-11. 6. 1981).
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 6, s. 519-524
Annotation: Referát přednesený na konferenci KSČ a literatura pořádané Literárněvědným ústavem SAV ve spolupráci s Ústavem pro českou a světovou literaturu...
Article