By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 17, 27. 4., s. 4
Annotation: Příspěvek z plenárního zasedání SČS otištěný na závěr redakčního výběru z materiálu zasedání.
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 1, leden, s. 24-25
Annotation: Úvodník psaný v září 1988.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 2, 14. 1., s. 3
Annotation: O otázkách literatury a marxisticko-leninské kritiky v kontextu současné přestavby společnosti.
Article
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 43, 1987, č. 56, 9. 3., s. 1
Annotation: Rozhovor po sjezdu.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 7, 18. 2., příl. Kmen, s. 4-5
Annotation: O období mezi dvěma sjezdy.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 5, květen, s. 4-7
Annotation: Komentář k výsledkům 17. sjezdu KSČ.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 7, září, s. 4-5
Annotation: Úvodník k 40. výročí Slovenského národního povstání.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 6, s. 513-517
Annotation: O ideovém významu: Slovenské národní povstání pro beletrii a o působení beletrie s tématem Povstání na současné kulturní klima.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 12, 23. 3., příl. Kmen, č. 12, s. 4
Annotation: O významu Února 1948 pro ideově-politický vývoj literární fronty.
Article
12
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 36, 1982, č. 5, květen, s. 127-137
Annotation: O společenském poslání socialistické literatury.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 4, 27. 1., příl. Kmen, č. 4, s. 1
Annotation: Úvodník.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 9, listopad, s. 4-8
Annotation: Úvodník o rozvoji stranickosti literatury po dubnovém plénu ÚV KSČ 1969.
Article