By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 5, 1995, č. 109, 11. 5., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 7, září, s. 4-5
Annotation: Úvodník k 40. výročí Slovenského národního povstání.
Article
5
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 98, 1982, č. 3, s. 3-12
Annotation: Rozhovor o literatuře 70. let v Československu při příležitosti setkání zástupců literárněvědných institucí ČSAV a SAV; uvozeno redakční...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 6, s. 519-524
Annotation: Referát přednesený na konferenci KSČ a literatura pořádané Literárněvědným ústavem SAV ve spolupráci s Ústavem pro českou a světovou literaturu...
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 21, 21. 5., s. 15-17
Annotation: Záznam besedy českých a slovenských spisovatelů a novinářů o současném stavu česko-slovenských literárních styků, konané v březnu v redakci...
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 7, 1978, č. 6, červen, s. 123-124
Annotation: Referát o konferenci.
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 7, 1978, č. 2, únor, s. 45-49
Annotation: O proměně funkce literatury, vztahu literatury a čtenáře, vztahu k literatuře slovenské a světové, o metodě socialistického realismu aj.
Article
14
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 13, 1978, č. 10, s. 2-18
Annotation: Diskuse o tradici česko-slovenských literárních vztahů a potřebě jejich rozvíjení, o specifických i společných rysech české a slovenské...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 25, 1977, č. 6, s. 539-541
Annotation: Referát; s připojenými pracovními tézemi Česká a slovenská literatura v současné etapě společenství evropských socialistických literatur,...
Article
17
19