By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 9, listopad, s. 4-7
Annotation: Úvodník o historismu literatury a o jeho dnešní funkci.
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 10, prosinec, s. 132-134
Annotation: Bilance pětiletí přílohy LM, určené začínajícím autorům.
Article
5
by Konrad, Kurt, 1908-1941, Vlašín, Štěpán, 1923-2012, Veselý, Jan
Published Praha : Čs. spisovatel, 1980.
Annotation: Výbor ze statí, článků, recenzí a glos z let 1930 - 1938 rozdělený do oddílů Estetické a kulturně politické stati (mj. o Levé frontě, socialistickém...
Book
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1979, č. 17, 25. 4., s. 16-17
Annotation: Beseda s vědeckými pracovníky ÚČSL - komunisty o vývoji literatury od dubnového pléna ÚV KSČ, o práci ústavu a o úkolech literární kritiky.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 7, 1978, č. 9, listopad, s. 81-83
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 58, 1978, č. 95, 22. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 32, 1978, č. 7/8, červenec/srpen, s. 137-144
Annotation: K fučíkovským jubileím roku 1978; též o vztahu J. F. - F. X. Š. a v této souvislosti o monografii L. Štolla.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 3, březen, s. 99
Annotation: Úvodní poznámka k přetištění článku M. Gorkého; v rubrice Dokumenty.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 1, 1976, č. 12, 22. 9., s. 7
Annotation: Výňaty z referátu, předneseného na semináři v rámci festivalu původních českých rozhlasových her.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 56, 1976, č. 169, 17. 7., s. 5
Annotation: Vytyčení obecných zásad a konkrétních úkolů české literární vědy; zejména o výzkumu meziválečné a současné literatury.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 11, 10. 3., s. 9
Annotation: Rozhovor s členy výboru ZO KSČ v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a s ředitelem ústavu L. Štollem o poslání stranické organizace...
Article
14
Annotation: Sborník obsahuje referáty a diskusní příspěvky H. Hrzalové (s. 1-22), D. Chalupy (s. 23-47), A. Štěrbové (s. 48-67), V. Gromova (s. 73-79).
Book
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 24, 1976, č. 2, s. 97-99
Annotation: Úvodník o období mezi 14. a 15. sjezdem KSČ.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 54, 1974, č. 176, 27. 7., s. 5
Annotation: O kritériu vztahu jednotlivce a společnosti v tvorbě i kritice od kritického realismu po současnost; k teoretickému osvětlení základních otázek...
Article
17
by Hostinský, Otakar, 1847-1910
Published Praha : Čs. spisovatel, 1974.
Annotation: Výbor obsahuje v části první obecné studie o umění a estetice, v části druhé studie a články o otázkách poetiky a v části třetí kritiky...
Book
18
In: Sešity novináře. -- ISSN 0139-9411. -- Roč. 7, 1973, č. 1, s. 96-102
Annotation: Přednesený příspěvek.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 23, 1971, č. 6, červen, s. 180-183
Annotation: První polovina stati je věnována období 1945 - 48, druhá letům dvacátým a třicátým.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 334-335
Annotation: Recenze.
Article