By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 13, 2003, č. 209, 6. 9., s. 8
Annotation: Přehledová recenze nových titulů, mj. povídkové knihy R. Nenadála.
Article
22
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 25, 20. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
23
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 22, 30. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
24
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 9, 2002, č. 3, prosinec, s. 19-27
Annotation: Soubor příspěvků v diskusi Výboru národní kultury v Praze v červnu 2002.
Article
25
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 9, 2002, č. 3, prosinec, s. 11
Annotation: Poznámka k vydání stejnojmenného sborníku prací členů Unie českých spisovatelů; s otištěním doslovu K. Sýse.
Article
26
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 9, 2002, č. 2, září, s. 23-24
Annotation: Dva medailony s připojeným výběrem z básní K. Bouška (s. 24-26).
Article
27
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 9, 1. 3., s. 2
Annotation: Medailon; na s. 4 otištěny aforismy J.V. Rentgenogram knihy.
Article
28
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 12, 2002, č. 37, 13. 2., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
29
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 12, 2002, č. 10, 12. 1., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
30
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 9, 2002, č. 4, s. 10
Annotation: Recenze; s otištěnými ukázkami Z nové české poezie (s. 10-15).
Article
32
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 11, 2001, č. 268, 16. 11., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
33
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 42, 19. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
34
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 40, 5. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
35
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 11, 2001, č. 156, 7. 7., s. 10
Annotation: Recenze novinky a reedice.
Article
36
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 11, 2001, č. 148, 26. 6., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
37
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 24, 15. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
38
39
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 11, 2001, č. 117, 21. 5., příl. Společnost, ekonomika, politika, č. 20, s. 1 (5)
Annotation: Výběr z názorů, jež zazněly na diskusním fóru Výboru národní kultury.
Article
40
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 11, 2001, č. 112, 15. 5., s. 9
Annotation: Recenze údajně už třetího samizdatu autorky "z rozmezí let 1999-2001".
Article