By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


981
982
983
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 59, 1951, č. 224, 22. 9., s. 5
Annotation: Článek se věnuje nedávno otevřenému muzeu Aloise Jiráska v letohrádku Hvězda, které bylo otevřeno v roce 100. výročí narození Aloise Jiráska.
Article