By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. [48]-51
Annotation: Rozhovor s literárním historikem P. Janáčkem, zaměřený na ekonomickou stránku literatury a knižní trh, zejm. v souvislosti s pozicí autora literárních...
Article
2
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 81-94
Annotation: Studie pojednává o tematizaci Podkarpatské Rusi v české literatuře od dvacátých let 20. století po konec let čtyřicátých, v níž lze sledovat...
Book Chapter
3
In: Tradicí stvořená : Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. -- ISBN 978-80-88069-89-8. -- S. 195-213
Annotation: Studie soustředící se na rozbor vypravěčských technik v románu J. Červeného "Holanovy dcery".
Book Chapter
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 21, 9. 10., s. 7
Annotation: Rozhovor s literárním historikem P. Janáčkem o meziválečných dobrodružných "rodokapsových" románech a románech pro ženy, které Janáček...
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 3/4, 27. 3. 2019, s. 63-71
Annotation: Esej o románu M. Krausové-Holasové "Vesničko má pod horami", jehož název odkazoval k valčíku českého Němce J. B. Blobnera. Autor ve svém eseji...
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 4, 16. 4., s. [8]-13
Annotation: Soubor vzpomínek na literárního historika J. Meda.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 1, 19. 1., s. 16-26
Annotation: Záznam diskuze "Česká literatura 2017: První bilance" (5. 12. 2017, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha), s částmi: Teze k próze (I. Taranenková);...
Article
8
by Šámal, Petr, 1972-, Pavlíček, Tomáš, 1972-, Barborík, Vladimír, 1965-, Janáček, Pavel, 1968-
Published Praha : Academia : Památník národního písemnictví : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie sleduje literární dění v Československé republice mezi lety 1918 až 1938; se Soupisem vyobrazení (s. 474-489); se Seznamem...
Book
9
In: Slzavé údolí a jiné příběhy ze starých večerů pod lampou. -- S. 9-25
Annotation: Editorova předmluva-komentář k antologii sešitových románů pro ženy z let 1937-1944 představuje historii žánru, jeho rysy, kritéria výběru...
Book Chapter
10
In: Eskadra obětovaných a jiné příběhy ze starých románů do kapsy. -- S. 9-26
Annotation: Editorova předmluva-komentář k antologii sešitových románů do kapsy určených mužskému publiku a vydaných v období let 1935-1944 představuje...
Book Chapter
12
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 28, 2017, č. 4, 29. 12., s. 197-198
Annotation: Komentář k textů a obrazovým (fotografickým) materiálům, které se nacházejí ve fondu F. Vodičky v Literárním archivu PNP: posudek na knihu...
Article
13
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 96 (147), 2017, č. 5, 4. 5., s. 298-299
Annotation: Text vychází ze studie "Zatím nelze. Měsíčník Gong a cesta poválečného českého umění od surrealismu k pop-artu", která byla publikována...
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 1, 18. 1., s. 16-24
Annotation: Přetisk diskuse pořádané v ÚČL AV ČR (6. 12. 2016, Praha). Připojeny jednotlivé teze a anketa o nejlepších knihách roku 2016 (s. 19); připojena...
Article
15
In: Paci, paci, pacičky. -- S. 143-152
Annotation: Doslov; s uvedenou ediční poznámkou a uvedenou bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (s jeho fot. na s. 140).
Book Chapter
16
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 26, 2016, č. 211, 8. 9., příl. Salon, č. 988, s. 5
Salon. -- 15. 9. 2016
Annotation: Rozhovor u příležitosti reedice (vydá Torst), kterou připravil P. Janáček, syn původního editora Františka Janáčka.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 1, 21. 1., s. 10-22
Annotation: Přetisk diskuse pořádané v ÚČL AV ČR (8. 12. 2015, Praha). Připojena anketa o nejlepších knihách roku 2015 (s. 14); připojena úvodní poznámka;...
Article
18
by Sýkorová, Stanislava, 1945-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016.
Annotation: Personální bibliografie Františka Knoppa se vzpomínkovým úvodem Vladimíra Justa a přílohou (Záznamy ze čtenářských deníků, Dopisy z roku...
Book
19
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 13. 12. 2015
Annotation: Ukázka z kolektivní monografie "V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014".
Article