By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Sborník textů vycházející v rámci projektu MŠMT s názvem Registr výsledků tvůrčí umělecké činnosti a Metodika hodnocení výsledků tvůrčí...
Book