By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2010, č. 7, s. 33-[41]
Annotation: Studie je pokusem o definování historického a kulturního prostoru střední a východní Evropy. Autor vychází z předpokladu, že historický diskurs...
Article