By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 131-134
Annotation: Nekrolog literární historičky a lexikografky, mj. k jejímu podílu na vytváření "Lexikonu české literatury"; bio-bibliografická poznámka o autorovi...
Article
2
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 18. 4. 2018
Annotation: Rozhovor o literatuře a kultuře v období Protektorátu Čechy a Morava s vedoucím projektu vznikajícího na toto téma v Ústavu pro českou literaturu...
Article
3
In: Týnecké listy. -- Roč. 27, 2017, č. 3, březen, s. 36-38
Annotation: Rozhovor o Ústavu pro českou literaturu, jehož byl ředitelem v letech 1999-2011, o monografii o V. Macurovi a vydávání Macurových spisů v nakladatelství...
Article
4
Published Praha : Středisko společných činnosti AV ČR, 2016.
Annotation: Přehled specializovaných elektronických databází uvedených ústavů Akademie věd působících v oblasti humanitních a společenských věd, mj....
Book
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 1, 21. 1., s. 9-17
Annotation: Přetisk diskuse pořádané v ÚČL AV ČR. Připojena anketa o nejlepších knihách roku 2014. S úvodní a závěrečnou poznámkou; s fot.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 5, říjen, s. 839-840
Annotation: Glosa k recenzi Z. Brdka v č. 3, připomínající návaznost konference "Umění a kultury střední Evropy" na sympozia pořádaná od poloviny 90....
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 15, 23. 9., s. 6-7
Annotation: Reakce na sérii článků v Revolver Revue č. 79/2010.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 79, 3. 4., příl. Víkend, s. 42
Annotation: Nekrolog literárního historika Z. Pešata.
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 5, 3. 3., s. 3
Annotation: Polemika s článkem J. Brabce O nezávislost vědy (Provinciální trapnost, nebo zločin?) komentujícím zánik lexikografického oddělení ÚČL;...
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 4, 17. 2., s. 9-11
Annotation: Komentář a soubor rozhovorů s aktéry kauzy.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 1, únor, s. 102
Annotation: Poznámka k ukončení projektu Lexikon české literatury pro nové tisíciletí (reakce na článek L. Merhauta na s. 97-101).
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 21, 26. 1., s. 11
Annotation: Vyjádření ředitele ÚČL AV ČR k eskalující "kauze Lexikon".
Article
13
Annotation: Monografie představující badatelské okruhy, projekty, jednotlivá oddělení, osobnosti Ústavu pro českou literaturu a klíčové okamžiky jeho...
Book
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, 2008, č. 267, 13. 11., příl. Salon, č. 594, s. 1, 3
Annotation: Rozhovor s ředitelem Ústavu pro českou literaturu v souvislosti s dokončením dvou ústavních projektů - Lexikonu a Dějin.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 5, listopad, s. 761-762
Annotation: Nekrolog literárního historika B. Dokoupila.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 2/3, s. 130-138
Annotation: Esej o subjektech literárních dějin. Vedle subjektů autorských (autor rozlišuje mezi autorským subjektem externím a interním) si autor všímá...
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 2/3, s. 212-226
Annotation: Přepis diskuse z konference Literárne dejepisectvo: kontext, metodológia, žáner. Jednotlivé příspěvky z konference předcházejí v tomtéž čísle.
Article
18
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 58, 10. 3., s. 10
Annotation: O problémech oboru; s mezititulky Naprosto zhoubná metodika, Kanadské bodování atletů.
Article