By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 13, 25. 6., s. 17-18
Annotation: Článek, v němž autor vzpomíná na uplynulých 30 let časopisu Tvar.
Article
2
by Janoušek, Pavel, 1956-
Published Praha : Academia, 2018.
Annotation: Monografie představuje soubor studií o literární a divadelní vědě a snaží se pojmenovávat základní aktuální trendy, které utvářejí jednotlivé...
Book
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 3, červen, s. 381-417
Annotation: Studie se věnuje problematice poválečných reflexí protektorátní literatury, respektive proměn jejího obrazu tak, jak si jej v jednotlivých obdobích...
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 5, 10. 5., s. 18-24
Annotation: Referát z diskuse "Hledání středního proudu. Panelová diskuze o kulturním mainstreamu" (23. 3. 2017, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha).
Article
5
Annotation: Kolektivní monografie obsahuje příspěvky z 36. ročníku plzeňského sympozia, v jehož rámci pokračovala debata o civilizačních kolapsech a regeneračních...
Book
6
Annotation: Kolektivní monografie uspořádaná u příležitosti výročí maďarské revoluce a boje za svobodu 1956, se pokouší zmapovat diskurzy namířené...
Book
7
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 51, 2016, č. 4/5, s. 71-76
Annotation: Úvaha o aktuální situaci české literatury, literárním životě a literární kritice.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 6, 15. 3., s. 6
Annotation: Příspěvek se zamýšlí nad diskuzí o umělecké angažovanosti, přičemž myšlení o literatuře autor vnímá jako "šachovou hru, v níž bylo...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 17, 20. 10., s. 6-7
Annotation: Příspěvek se zamýšlí nad nezdařenou snahou zahrnout do projektu Dějin české literatury 1945-1989 kapitoly věnované problematice jednotlivých...
Article
11
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 16, 2011, č. 4, Příloha, s. 1-33
Annotation: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference (FF Univerzity Komenského, 12. 5. 2010) je otištěn jako příloha tohoto čísla.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 21, 16. 12., s. 3
Annotation: Názor V. Färbra a odpověď P. Janouška.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 15, 23. 9., s. 6-7
Annotation: Reakce na sérii článků v Revolver Revue č. 79/2010.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 1, únor, s. 102
Annotation: Poznámka k ukončení projektu Lexikon české literatury pro nové tisíciletí (reakce na článek L. Merhauta na s. 97-101).
Article
17
Annotation: Monografie představující badatelské okruhy, projekty, jednotlivá oddělení, osobnosti Ústavu pro českou literaturu a klíčové okamžiky jeho...
Book
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 20, 26. 11., s. 1, 4-5
Annotation: Zamyšlení nad současnou literaturou. Pro Tvar upravený příspěvek přednesený 17. 11. 2009 na konferenci v Olomouci. Mj. zmiňuje uvedené autory.
Article
19
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 5, 2009, č. 12, 10. 6., s. 3
Annotation: Polemika s článkem P. A. Bílka o literární výchově; v rubrice Došlo.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 4, 8. 4., s. 40-41
Annotation: Soubor glos k současné české literatuře a diskusím o krizi, v níž se (ne)nachází, ke školské praxi vyučování literatury a jejím plánovaným...
Article