By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 5, říjen, s. 753-759
Annotation: Recenze.
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 5, 3. 3., s. 3
Annotation: Polemika s článkem J. Brabce O nezávislost vědy (Provinciální trapnost, nebo zločin?) komentujícím zánik lexikografického oddělení ÚČL;...
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 4, 17. 2., s. 9-11
Annotation: Komentář a soubor rozhovorů s aktéry kauzy.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 21, 26. 1., s. 11
Annotation: Vyjádření ředitele ÚČL AV ČR k eskalující "kauze Lexikon".
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, 2008, č. 267, 13. 11., příl. Salon, č. 594, s. 1, 3
Annotation: Rozhovor s ředitelem Ústavu pro českou literaturu v souvislosti s dokončením dvou ústavních projektů - Lexikonu a Dějin.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 18, 2008, č. 13, 24.-30. 3., s. 19
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání prvních dvou dílů Dějin.
Article
8
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 19, 2008, č. 1, březen, s. 65-66
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 13, 16. 1., s. 20
Annotation: Rozhovor o poválečném vývoji české literatury, mj. o zvláštním postavení hry V. Káni, Literárních novinách a současné Obci spisovatelů;...
Article
11
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 58, 10. 3., s. 10
Annotation: O problémech oboru; s mezititulky Naprosto zhoubná metodika, Kanadské bodování atletů.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 5, říjen, s. 626-634
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 16, 7. 10., s. 12-13
Annotation: Studie o přístupech k hodnocení literatury a umění let padesátých.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 9, 2. 5., s. 16
Annotation: Odpověď na poznámky J. Slomka (Tvar 8, 1997, č. 9, s. 16) k Janouškovu článku (Tvar 8, 1997, č. 7, s. 16), reagujícím na Slomkovu kritiku nedostatků...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 7, 3. 4., s. 16
Annotation: Reakce vedoucího redaktora Slovníku na Slomkovu kritiku nedostatků v hesle J. Hanzelka (Literární noviny 8, 1997, č. 8, s. 5), v níž Slomek neuvedl...
Article