By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týnecké listy. -- Roč. 30, 2020, č. 6, červen, s. 39
Annotation: Glosa k současnému kulturnímu dění na základě analýzy dramatu V. Wernera "Noví lidé".
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 32-59
Annotation: Studie je věnována trojici dramat, která během okupace, v čase, kdy byla literární a divadelní komunikace velmi silně regulována protektorátní...
Article
3
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 11, 2019, č. 1, s. 10-133
Annotation: Studie o proměnách a postavení českého dramatu v době Protektorátu Čechy a Morava. Autor představuje významné české divadelníky, jejich politickou...
Article
4
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 21, 2018, č. 1, 15. 12., Supplementum, s. 33-38
Annotation: Interpretační heslo divadelní hry K. a J. Čapkových "Lásky hra osudná"; součástí hesla je též bibliografie ohlasů a přehled českých i světových...
Article
5
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 97 (148), 2018, č. 9, 6. 9., s. 514-515
Annotation: Článek nacházející analogii k současnému politickému diskurzu "neklábosení a makání" ve starší české literatuře, zejména v dramatu V....
Article
6
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 28, 2017, č. 1, s. 110-117
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 52, 2015, č. 3, květen/červen, s. 6-8
Annotation: Stať rozebírá hru Plačící satyr F. Šrámka, text je doplněn o fotografie z představení, které mělo premiéru 6. 3. 2015 v Divadle na Vinohradech...
Article
8
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 24, 2013, č. 1, [červen], s. 156-159
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 9, 26. 4., s. 11
Annotation: Recenze. Text hry byl součástí divadelního programu k inscenaci, premiéra byla 17. 2. 2012.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 6, 15. 3., s. 6
Annotation: Příspěvek se zamýšlí nad diskuzí o umělecké angažovanosti, přičemž myšlení o literatuře autor vnímá jako "šachovou hru, v níž bylo...
Article
11
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 23, 2012, č. 1, s. 139-147
Annotation: Úvaha o problematice literární historiografie, zde především o potřebě vzniku Dějin českého divadla.
Article
12
Annotation: Příručka zachycuje proměny české literatury v 2. pol. 20. stol., prezentuje základní informace o dobovém literárním životě a o proměnách...
Book
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 3, 4. 2., s. 3
Annotation: Recenze divadelního představení.
Article
14
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 5, 5. 3., s. 8-10
Annotation: Pro Tvar upravená ukázka z chystané monografie o I. Vyskočilovi.
Article
16
by Janoušek, Pavel, 1956-
Published Brno : Host - vydavatelství, 2009.
Annotation: Monografie; s úvodem Začátek (Divadlo a nedivadlo, literatura a neliteratura) /s. 7-26/ a s kapitolami: Kořeny (s. 27-40); Text-appealy (s. 41-61,...
Book
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 13, 16. 1., s. 20
Annotation: Rozhovor o poválečném vývoji české literatury, mj. o zvláštním postavení hry V. Káni, Literárních novinách a současné Obci spisovatelů;...
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 1, 10. 1., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 17, 2008, č. 1, 8. 1., s. 4
Annotation: Referát o dramatizaci a jevištním ztvárnění režisérem J. A. Pitínským.
Article
20
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 17, 2006, č. 4, prosinec, s. 45-67
Annotation: Závěr studie s kapitolami Drama historických alegorií, Vládce a kmán: mezi lehkou komedií a tragikomedií mravů [mj. o hrách O. Daňka a J. Šotoly],...
Article