By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 132, 8. 6., s. C11
Annotation: Recenze románu P. Kohouta vydávaného na pokračování v deníku Mladá fronta Dnes.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 13, 16. 1., s. 20
Annotation: Rozhovor o poválečném vývoji české literatury, mj. o zvláštním postavení hry V. Káni, Literárních novinách a současné Obci spisovatelů;...
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 10, 8. 12., s. 81
Annotation: Polemická reakce na pasáž v rozhovoru M. Balaštíka s P. Janouškem (Host 21, 2005, č. 7), týkající se vztahu Kritické Přílohy Revolver Revue...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 14, 5. 9., s. 1
Annotation: Sloupek předsedy Klubu přátel Tvaru o pravděpodobném ukončení vydávání Tvaru z důvodů finančních.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 11, 27. 5., s. 1
Annotation: Poznámka k diskusi o rozdělení letošních státních dotací Literární radou MK ČR; Tvaru se oproti minulosti dostalo větší finanční podpory.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 7, 1. 4., s. 2
Annotation: Polemika s článkem A. D. (Lidové noviny 25. 3. 1999), kritizujícím rozdělení státních finančních příspěvků literárním časopisům; Literární...
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- R. 1997, č. 19, 13. 11., s. 1
Annotation: Dopis předsedy Klubu přátel Tvaru o nepříznivé finanční situaci časopisu a vyhlídkách na jeho další vydávání.
Article