By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 16, 2011, č. 9, s. 32-39
Annotation: Analýza vzpomínek S. Machonina (Příběh se závorkami, 1995, s. 200-201) a J. Pilaře (Sluneční hodiny, 1989, s. 413-414) na událost, jejímž aktérem...
Article
2
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 16, 2011, č. 4, Příloha, s. 1-33
Annotation: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference (FF Univerzity Komenského, 12. 5. 2010) je otištěn jako příloha tohoto čísla.
Article
4
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 19, 2008, č. 1, březen, s. 65-66
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Přednášky z 46. běhu Letní školy slovanských studií. -- R. 2003, s. 215-232
Annotation: Přehledová studie, s kapitolami: Koncept budovatelského dramatu; Drama ve službě kultu práce a výroby.
Article
9
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 13, 2002, č. 3, září, s. 29-33
Annotation: Přehledová studie s kapitolami Tvorba ve vnitřním exilu a vězení, Dramatická tvorba v exilu; s poznámkou Studie vznikla jako součást prací na...
Article
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 16, 7. 10., s. 12-13
Annotation: Studie o přístupech k hodnocení literatury a umění let padesátých.
Article
12
by Janoušek, Pavel, 1956-
Published Praha : Jinočany : Ústav pro českou a světovou literaturu Akademie věd České republiky ; H & H, 1993.
Annotation: Jednotlivé studie (případně pracovní verze částí studií) publikovány původně časopisecky (viz Ediční poznámka, s. 152); - Čapek Karel.
Book
13
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 42, 17. 10., s. 4-5
Annotation: O českém dramatu druhé poloviny 4O. a první poloviny 5O. let.
Article
15
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 2, 1991, č. 2, červen, s. 23-42
Annotation: Studie o české dramatice druhé poloviny 40. a první poloviny 50. let; mj. o hrách V. Káni "Parta brusiče Karhana", Z. Bláhy, "Hodí se žít",...
Article