By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 18, 1. 11., s. 12-13
Annotation: Polemická stať o angažovanosti a ideologizaci v literatuře. Zkoumá historický kontext, pozornost věnuje hlavně devadesátým letům dvacátého...
Article
2
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2005, č. 2, s. 60-67
Annotation: Studie pojednává o proměnách české literatury po roce 1989, zejména o návratu dříve potlačených literárních témat, žánrů a nežádoucích...
Article
3
by Janoušek, Pavel, 1956-
Published Brno : Host - vydavatelství, 2001.
Annotation: Autorský výbor z literární publicistiky uvedeného období (s oddíly Prolog, Time, Out): Císařovy nové šaty aneb O literární kritice a jejích...
Book
4
Published Praha : Ústav pro českou literatutu AV ČR, [2000].
Get full text
Annotation: Výběrový přehled činnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR v letech 1990 až 2000 ; s úvodními slovy P. Janouška a Z. Pešata.
Book
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 18, 31. 10., s. 10-11
Annotation: Úvaha nad současnou literární situací.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 13, 20. 6., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
7
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 2, 18. 1., s. 1, 4
Annotation: Rozbor díla.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 12, 15. 6., s. 8-9
Annotation: Ukázkové heslo ze: Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (připravuje se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR); s bibliografií autora a literaturou...
Article
10
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 9, 8. 3., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 3, 9. 2., s. 3
Annotation: Polemika s kritickou glosou: Špirit Michael, Legrace v Tvaru (Kritická příloha Revolver revue 1,1995, s. 83-84; přetištěna v Tvaru na téže straně),...
Article
13
In: Přednášky z 37. a 38. běhu LŠSS. -- R. 1995, s. 139-147
Annotation: Letní škola slovanských studií (1993, 1994).
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 16, 6. 10., s. 1, 4-5
Annotation: Vaculík Ludvík, Jak se dělá chlapec, Atlantis 1993; Procházková Lenka, Smolná kniha, Sixty-Eight Publishers 1989, Atlantis 1992 - o "literárním"...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 12, 16. 6., s. 3
Annotation: Klíma Ivan, Čekání na tmu, čekání na světlo, Český spisovatel; Skarlant Petr, Věk prodejnosti, Akropolis; Verner Pavel, Pražské hyeny, Mladá...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 5, 10. 3., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 4, 1993, č. 3, září, s. 60-61
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 33/34, 26. 8., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 23, 10. 6., s. 6-7
Annotation: Soubor diskusních názorů vyvolaných článkem P. Janouška Čekání na kritika (T, č. 17) o současném stavu české literatury a její kritické...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 17, 29. 4., s. 1, 5
Annotation: Úvaha o funkci současné literární kritiky.
Article