By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 131-134
Annotation: Nekrolog literární historičky a lexikografky, mj. k jejímu podílu na vytváření "Lexikonu české literatury"; bio-bibliografická poznámka o autorovi...
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [38]-43
Annotation: Diskuse navazující na polemiku P. Janouška a J. Trávníčka o vztahu čtenářských statistik a literatury a čtenosti a literární kvality, o čtení...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 592-593
Annotation: Polemika o marxismu v literární vědě; na původní studii R. Kandy reagoval P. Janoušek, na Janouškovu polemiku K. Andělová; bio-bibliografická...
Article
4
In: Týnecké listy. -- Roč. 30, 2020, č. 5, květen, s. [25]-26
Annotation: Recenze na román J. Svěráka "Bohemia"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 26).
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 32-59
Annotation: Studie je věnována trojici dramat, která během okupace, v čase, kdy byla literární a divadelní komunikace velmi silně regulována protektorátní...
Article
6
online
In: Ravt [online]. -- R. 2017, č. 1
Annotation: Polemika s úvahou R. Kandy o současné české literární kritice; autor se vymezuje proti argumentaci založené na demonstraci ideologické teze....
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 153, 30. 6., příl. Víkend, s. 41-43
Annotation: Úvaha o státních maturitách. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o autorovi.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 10, 10. 5., s. 6-7
Annotation: Zkrácená verze několika kapitol z knihy Černá kočka, kterou letos vydá nakladatelství Academia.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 17, 20. 10., s. 6-7
Annotation: Příspěvek se zamýšlí nad nezdařenou snahou zahrnout do projektu Dějin české literatury 1945-1989 kapitoly věnované problematice jednotlivých...
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 275, 27. 11., příl. Víkend, s. 38-40
Annotation: Esej o současném stavu českého školství a zavedení státních maturitních zkoušek. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o P. Janouškovi...
Article
11
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 45, 2010, č. 9, s. 39-46
Annotation: Přetisk studie z níže zmíněného sborníku s úvodním komentářem autora a biograficko-bibliografickou poznámkou o P. Janouškovi.
Article
12
by Janoušek, Pavel, 1956-
Published Praha : Academia, 2009.
Annotation: Výběr z kritik české prózy publikovaných (mj. též pod uvedenými pseudonymy) v letech 1990-2008 (převážně v časopisu Tvar); s autorovou předmluvou:...
Book
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, 2008, č. 267, 13. 11., příl. Salon, č. 594, s. 1, 3
Annotation: Rozhovor s ředitelem Ústavu pro českou literaturu v souvislosti s dokončením dvou ústavních projektů - Lexikonu a Dějin.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 10, 15. 5., s. 8
Annotation: Polemika s kritikou J. Brabce (A2, č. 16/2008).
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 18, 2008, č. 13, 24.-30. 3., s. 19
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání prvních dvou dílů Dějin.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 13, 16. 1., s. 20
Annotation: Rozhovor o poválečném vývoji české literatury, mj. o zvláštním postavení hry V. Káni, Literárních novinách a současné Obci spisovatelů;...
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 1, 10. 1., s. 3
Annotation: K ukončení rubriky Ze čtenářského deníku Aloise Burdy; recenze bude nadále psát P. Janoušek, rubrika ponese název 969 [slov].
Article
19
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 8. 11. 2007
Annotation: Přehledová studie věnovaná současné české próze do roku 2007; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 10, 8. 12., s. 81
Annotation: Polemická reakce na pasáž v rozhovoru M. Balaštíka s P. Janouškem (Host 21, 2005, č. 7), týkající se vztahu Kritické Přílohy Revolver Revue...
Article