By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 21, 18. 12., s. 14
Annotation: Vzpomínky na události v lednu 1990 (schůze rady Obce spisovatelů, časopis Kmen...), které vyústily ve vznik časopisu Tvar. Na s. 15 jsou otištěny...
Article
2
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 13, 16. 1., s. 20
Annotation: Rozhovor o poválečném vývoji české literatury, mj. o zvláštním postavení hry V. Káni, Literárních novinách a současné Obci spisovatelů;...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 15, 21. 9., s. 8-9
Annotation: Historie vzniku Obce spisovatelů a současný stav tohoto spolku.
Article
5
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 7, 15. 9., s. 4-10
Annotation: Rozhovor a biograficko-bibliografická poznámka o P. Janouškovi.
Article
6
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 32, prosinec, s. 13-15
Annotation: Text adresovaný valné hromadě Obce spisovatelů, konané 4. 12. 2004.
Article
11
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 30, červen, s. 37-39
Annotation: O ekonomické situaci v Obci spisovatelů; autor volá po změnách ve struktuře organizace, ve způsobu jejího hospodaření.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 14, 8. 4., s. 3
Annotation: Obec spisovatelů; komentář k valné hromadě 27. 3.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 17, 23. 4., s. 3
Annotation: Obec spisovatelů; komentář k průběhu 3. valné hromady konané 11. 4. ve Slovanském domě.
Article