By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 13, 25. 6., s. 17-18
Annotation: Článek, v němž autor vzpomíná na uplynulých 30 let časopisu Tvar.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 11, 28. 5., s. 15-16
Annotation: Článek o historii časopisu Tvar, konkrétně je zmíněna práce šéfredaktorů M. Třeštíka, L. Kasala, O. Horáka a A. Borziče.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 9, 30. 4., s. 13
Annotation: Článek o tom, jaké strasti musel překonat v minulých desetiletích časopis Tvar.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 7, 2. 4., s. 13
Annotation: Článek věnovaný minulé a současné situaci v redakci časopisu Tvar.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 5. 3., s. 13-14
Annotation: Článek připomínající okolnosti vzniku časopisu Tvar z Kmene u příležitosti jeho 30. výročí.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 21, 18. 12., s. 14
Annotation: Vzpomínky na události v lednu 1990 (schůze rady Obce spisovatelů, časopis Kmen...), které vyústily ve vznik časopisu Tvar. Na s. 15 jsou otištěny...
Article
7
8
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 13. 2. 2009
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 10, 8. 12., s. 81
Annotation: Polemická reakce na pasáž v rozhovoru M. Balaštíka s P. Janouškem (Host 21, 2005, č. 7), týkající se vztahu Kritické Přílohy Revolver Revue...
Article
10
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 7, 15. 9., s. 4-10
Annotation: Rozhovor a biograficko-bibliografická poznámka o P. Janouškovi.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 14, 5. 9., s. 1
Annotation: Sloupek předsedy Klubu přátel Tvaru o pravděpodobném ukončení vydávání Tvaru z důvodů finančních.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 11, 27. 5., s. 1
Annotation: Poznámka k diskusi o rozdělení letošních státních dotací Literární radou MK ČR; Tvaru se oproti minulosti dostalo větší finanční podpory.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 7, 1. 4., s. 2
Annotation: Polemika s článkem A. D. (Lidové noviny 25. 3. 1999), kritizujícím rozdělení státních finančních příspěvků literárním časopisům; Literární...
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- R. 1997, č. 19, 13. 11., s. 1
Annotation: Dopis předsedy Klubu přátel Tvaru o nepříznivé finanční situaci časopisu a vyhlídkách na jeho další vydávání.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 3, 9. 2., s. 3
Annotation: Polemika s kritickou glosou: Špirit Michael, Legrace v Tvaru (Kritická příloha Revolver revue 1,1995, s. 83-84; přetištěna v Tvaru na téže straně),...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 32, 11. 10., s. 2
Annotation: O kritickém hodnocení Tvaru, zejména o postojích: Slomek Jaromír, Lopatka Jan.
Article