By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 18, 5. 11., s. 14-15
Annotation: Rozsáhlý článek, v němž autor reaguje na dění kolem vydání monografie "Kundera" J. Nováka.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 13, 25. 6., s. 17-18
Annotation: Článek, v němž autor vzpomíná na uplynulých 30 let časopisu Tvar.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 11, 28. 5., s. 15-16
Annotation: Článek o historii časopisu Tvar, konkrétně je zmíněna práce šéfredaktorů M. Třeštíka, L. Kasala, O. Horáka a A. Borziče.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 7, 2. 4., s. 13
Annotation: Článek věnovaný minulé a současné situaci v redakci časopisu Tvar.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 5. 3., s. 13-14
Annotation: Článek připomínající okolnosti vzniku časopisu Tvar z Kmene u příležitosti jeho 30. výročí.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 7, 6. 4., s. 16-17
Annotation: Esej, ve kterém autor rekapituluje proměny názorů na literární kritiku od 80. let 20. století.
Article
7
online
In: Ravt [online]. -- R. 2017, č. 3
Annotation: Esej o společenské roli literatury a literární kritiky v době normalizace a v porevolučních letech a ke snahám o obnovu společenského a politického...
Article
8
online
In: Ravt [online]. -- R. 2017, č. 3
Annotation: Glosa k textu T. Gabriela, který je součástí delší polemiky o šovinistických projevech v literární publicistice a literárním provozu obecně...
Article
9
online
In: Ravt [online]. -- R. 2017, č. 7
Annotation: Esej o možnostech uvažování o současné české literatuře a sebereflexi českých spisovatelů, mj. o situaci před a po roce 1989.
Article
10
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 51, 2016, č. 4/5, s. 71-76
Annotation: Úvaha o aktuální situaci české literatury, literárním životě a literární kritice.
Article
11
online
In: Ravt [online]. -- R. 2016, č. 2
Annotation: Pokračování polemiky s články O. Stehlíkové a R. Kandy o ženách v literatuře a literárním životě, o "ženském psaní" a o reflexi děl českých...
Article
12
online
In: Ravt [online]. -- R. 2016, č. 6
Annotation: Polemika s textem O. Stehlíkové o ženách v literatuře a šovinismu a sexismu v literární publicistice a literárním provozu obecně.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 5, 13. 5., s. 39-41
Annotation: Článek se věnuje transformaci české literární kritiky od 80. let 20. stol. do současnosti; mj. vytyčuje čtyři programní přístupy k současné...
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 1, 21. 1., s. 9-17
Annotation: Přetisk diskuse pořádané v ÚČL AV ČR. Připojena anketa o nejlepších knihách roku 2014. S úvodní a závěrečnou poznámkou; s fot.
Article
15
Annotation: Příručka zachycuje proměny české literatury v 2. pol. 20. stol., prezentuje základní informace o dobovém literárním životě a o proměnách...
Book
16
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2005, č. 2, s. 60-67
Annotation: Studie pojednává o proměnách české literatury po roce 1989, zejména o návratu dříve potlačených literárních témat, žánrů a nežádoucích...
Article