By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [38]-43
Annotation: Diskuse navazující na polemiku P. Janouška a J. Trávníčka o vztahu čtenářských statistik a literatury a čtenosti a literární kvality, o čtení...
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 4, 7. 4., s. [22]-27
Annotation: Článek kritizující tzv. "mytologii čtení", jak autor označuje přístup k literatuře orientovaný na čtenáře; mj. k roli literární kritiky...
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 5. 3., s. 13-14
Annotation: Článek připomínající okolnosti vzniku časopisu Tvar z Kmene u příležitosti jeho 30. výročí.
Article
4
by Janoušek, Pavel, 1956-
Published Praha : Academia, 2018.
Annotation: Monografie představuje soubor studií o literární a divadelní vědě a snaží se pojmenovávat základní aktuální trendy, které utvářejí jednotlivé...
Book
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 16, 5. 10., s. 2
Annotation: Odpověď na kritiku čtenářů (výběr ze čtenářských dopisů připravila redakce).
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 7, 6. 4., s. 16-17
Annotation: Esej, ve kterém autor rekapituluje proměny názorů na literární kritiku od 80. let 20. století.
Article
7
In: Týnecké listy. -- Roč. 27, 2017, č. 3, březen, s. 36-38
Annotation: Rozhovor o Ústavu pro českou literaturu, jehož byl ředitelem v letech 1999-2011, o monografii o V. Macurovi a vydávání Macurových spisů v nakladatelství...
Article
8
online
In: Ravt [online]. -- R. 2017, č. 1
Annotation: Polemika s úvahou R. Kandy o současné české literární kritice; autor se vymezuje proti argumentaci založené na demonstraci ideologické teze....
Article
9
online
In: Ravt [online]. -- R. 2017, č. 3
Annotation: Esej o společenské roli literatury a literární kritiky v době normalizace a v porevolučních letech a ke snahám o obnovu společenského a politického...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 6, 24. 3., s. 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 51, 2016, č. 4/5, s. 71-76
Annotation: Úvaha o aktuální situaci české literatury, literárním životě a literární kritice.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 12, 11. 6., s. 17
Annotation: Polemika s L. Selepkem, který kritizoval jeho recenzi knihy H. Lundiakové.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 5, 13. 5., s. 39-41
Annotation: Článek se věnuje transformaci české literární kritiky od 80. let 20. stol. do současnosti; mj. vytyčuje čtyři programní přístupy k současné...
Article
14
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 25, 2014, č. 27/28, 30. 6., s. 109-113
Annotation: Esej o současné české próze.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 9, 2. 5., s. 13
Annotation: Polemika s článkem J. Němce Fair enough (Tvar č. 8/2014). Impulzem k vzájemným polemikám byl text 12 odstavců o próze.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 6, 20. 3., s. 14
Annotation: Článek reagující na text "12 odstavců o próze" (Respekt 2013, č. 51/52) a na rozhovor J. Šrámkové Recenzovat prózu si troufne každý (Portál...
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 1, 5. 1., s. 8
Annotation: Polemika s textem J. Kubíčka Kritika literární kritiky (Tvar, č. 19/2011).
Article
18
by Janoušek, Pavel, 1956-
Published Praha : Academia, 2012.
Annotation: Monografie; - autor v knize vychází z předpokladu, že myšlení o literatuře spoluformuje nadosobní paměť určitého kolektiva (tradičně národa,...
Book
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 10, 13. 12., s. 40-46
Annotation: Studie s mezititulky Smrt spisovatele; Zrod mýtu; Tvůrce, jenž se rozpustil ve svém díle; O mrtvých jen dobré?; Bolest- a co s ní?; O Boha?; Romanopisec,...
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 7, 31. 3., s. 7
Annotation: Polemika s úvahou J. Jeřábka Recenze jako vnitřní cesta (K psychologii umělecké kritiky. Tvar č. 7/2011, s. 6). P. Janoušek se zejména zamýšlí...
Article