By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 13, 20. 6., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 3, 1996, č. 7, 12. 2., s. 74-79
Annotation: Stať o jeho tvorbě a postojích.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 2, 18. 1., s. 1, 4
Annotation: Rozbor díla.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 17, 19. 10., s. 4-6
Annotation: Studie o polemice vyvolané knihou J. L. v 80. letech, s úryvky z dobového tisku.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 12, 15. 6., s. 8-9
Annotation: Ukázkové heslo ze: Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (připravuje se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR); s bibliografií autora a literaturou...
Article
6
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 8, 20. 4., s. 11
Annotation: Referát o průběhu konference věnované V. Č., která se konala v Náchodě 23.-25. 3. 1995.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 9, 8. 3., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 3, 9. 2., s. 3
Annotation: Polemika s kritickou glosou: Špirit Michael, Legrace v Tvaru (Kritická příloha Revolver revue 1,1995, s. 83-84; přetištěna v Tvaru na téže straně),...
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 1, 11. 1., s. 1
Annotation: Recenze (1. vydání v němčině r. 1973 ve Frankfurtu nad Mohanem, 1. české vydání r. 1974 v Kolíně nad Rýnem).
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 201, 27. 8., příl. Národní 9, č. 35, s. 3
Annotation: O jeho díle; k úmrtí 19. 8.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 5, 10. 3., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 4, 1993, č. 3, září, s. 60-61
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 33/34, 26. 8., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 12, 31. 3., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 7, 18. 2., s. 10
Annotation: Recenze souboru esejů "o symbolech, emblémech a mýtech 1948-89".
Article
17
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 1, 7. 1., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
19
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 46, 12. 11., s. 11
Annotation: Recenze.
Article