By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 10, 10. 5., s. 6-7
Annotation: Zkrácená verze několika kapitol z knihy Černá kočka, kterou letos vydá nakladatelství Academia.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 17, 20. 10., s. 6-7
Annotation: Příspěvek se zamýšlí nad nezdařenou snahou zahrnout do projektu Dějin české literatury 1945-1989 kapitoly věnované problematice jednotlivých...
Article
4
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 16, 2011, č. 4, Příloha, s. 1-33
Annotation: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference (FF Univerzity Komenského, 12. 5. 2010) je otištěn jako příloha tohoto čísla.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 79, 3. 4., příl. Víkend, s. 42
Annotation: Nekrolog literárního historika Z. Pešata.
Article
7
Annotation: Monografie představující badatelské okruhy, projekty, jednotlivá oddělení, osobnosti Ústavu pro českou literaturu a klíčové okamžiky jeho...
Book
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 4, 8. 4., s. 40-41
Annotation: Soubor glos k současné české literatuře a diskusím o krizi, v níž se (ne)nachází, ke školské praxi vyučování literatury a jejím plánovaným...
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 5, listopad, s. 761-762
Annotation: Nekrolog literárního historika B. Dokoupila.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 2/3, s. 130-138
Annotation: Esej o subjektech literárních dějin. Vedle subjektů autorských (autor rozlišuje mezi autorským subjektem externím a interním) si autor všímá...
Article
13
Published Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy, 2008.
Annotation: Soubor příspěvků přednesených na jednodenním odborném kolokviu na jaře 2006 na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Book
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 6, 9. 6., s. 20-24
Annotation: Úvaha. Text je obdobou přednášky v rámci kolokvia Problematika literárního kánonu (České Budějovice, březen 2006).
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 7, 6. 4., s. 7
Annotation: Shrnutí názorů publikovaných ve studii Ztracená literární historie aneb Hledání Levelu 2 (Česká literatura 1/2006).
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 1, s. 29-63
Annotation: Úvaha se - vycházejíc z Kuhnova konceptu paradigmatu - pokouší zachytit dominantní rysy aktuálního českého literárněhistorického myšlení,...
Article
20
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 7, 15. 9., s. 4-10
Annotation: Rozhovor a biograficko-bibliografická poznámka o P. Janouškovi.
Article